Tää porvarien systeemi haisee!JP Väisänen vastustaa Sipilän hallituksen uusliberalismia ja Helsingin poliittisen eliitin alibudjetointiaNuorten pitkäaikaistyöttömyys 20,5 % Helsingissä 12 % työttämiä ja koko maassa 9,3% - tää on räikeetä.

JP Väisänen pisti Malmilla haisemaan - happamaltahan tää poliittisen eliitin puuhat haisee ja siksi me puristettiin rystyset valkeana sitruunaa ja raikastettiin asiaa faktoilla budjeteista ja poliittisen eliitin taloustoimista.

Kaupungin tehtävä ei ole tuottaa voittoa, eikä varsinkaan jättää ihmisiä oman onnensa nojaan. Helsinki maksaa 60 miljoonaa kelasakkoja siksi, ettei ole työllistänyt pitkäaikaistyöttämiä. Helsingin poliittinen eliitti – just se sama joka nyt vaalikentillä esittää huolta koulutuksesta ja palveluista on vuodesta 2002 asti alibudjetoinut ja tietoisesti näin leikannut kaupunkilaisten peruspalveluista.

Helsingin poliittinen eliitti kokoomuksen ja muiden porvarien johdolla jättää vuosittaisen ylijäämän tänä vuonna 598 miljoonaa euroa pankkitileille, vaikka työttömät haluavat itse omalla työllään rakentaa omaa perusturvaa.
  
On sietämätöntä, että Helsingin kaupungin työllisyyden hoidon määrärahoja ei ole kuitenkaan lisätty vaikka siihen on ollut kaikki taloudelliset edellytykset ja SKP on sitä esittänyt.  Kaupunki ei ole myöskään lisännyt työpaikkoja omassa toiminnassaan, vaikka palvelujen tarpeet ovat muun muassa asukasmäärän ja kunnan velvoitteiden myötä lisääntyneet.

Työllistämisen sijaan Helsinki on vuosittain maksanut sakkoja KELAlle siitä, että se ei ole työllistänyt pitkäaikaistyöttömiä. Viime vuonna kaupunki maksoi 60 miljoonaa KELA-sokkoja. Kaupungille pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvien työmarkkinatuen kuntaosuuksien arvioidaan kuluvanakin vuonna ylittävän jo 65 miljoonan euron tason. Tällaisten ”sakkojen” maksaminen siitä, että ihmisiä pidetään työttömänä, on taloudellisesti järjetöntä ja sosiaalisesti epäoikeudenmukaista. Pitkittyvällä työttömyydellä on myös monia muita kielteisiä vaikutuksia. Sakkojen sijaan on työllistettävä työttömiä kaupungille töihin.

Tää porvarien systeemi todellakin haisee ja se on todellakin muutettava!

#kuntavaalit #tääsysteemihaisee #SKP #Helsinki #eimyytävänä
#jpvaltuustoon #1028 #töihinkaupungille #valtakansalle #kirjastotkuntoon