Demokraattisen ja itsenäisen Länsi-Saharan puolestaSahrawitoverit Zorgan (vas) ja Zhaeker(oik)  ja JP Väisänen Polisarion 14. edustajakokouksessa Dakhlassa


Länsi-Saharan vapautusrintama Polisarion 14. edustajakokous järjestettiin joulukuussa (15–20. 12) Algerian Tindoufissa, Dakhlan pakolaisleirillä. Maanpaossa olevan Saharan demokraattisen arabivaltion (SADR) hallitus toimii kyseiseltä pakolaisleiriltä käsin.  Polisarion edustajakokous järjestetään neljän vuoden välein. Kokouksen puhemiehenä toimi Ranskassa toimivan Polisarion edustaja Omar Mansour. YK:n mukaan viime vuonna (2015) Tindoufin alueen Sahrawien pakolaisleireillä asui pysyvästi yhteensä 90 000 sahrawia.  
Polisarion yksi perustajista ja tasavallan presidentti Mohamed Abdelaziz valittiin nyt joulukuun edustajakokouksessa uudelleen Polisarion johtoon. Abdelaziz on johtanut sahrawien itsenäistymistaistelua vuodesta 1976.
SADR: n perustuslain mukaan Länsi-Saharassa on yksipuoluejärjestelmä kunnes sillä on täydet valtasuhteet sille kuuluville alueille. Sahrawi-kansan itsenäistymistaistelua edustava Polisario vapautusrintama on ilmoittanut, että tilanteessa, jossa Marokko lopettaa miehityksen ja Saharan demokraattisella arabivaltiolla on valta omille alueilleen, Polisario joko muuttuu poliittiseksi puolueeksi tai jakautuu useaksi eri puolueeksi.

Yhdistyneiden kansakuntien tärkein oikeudellinen elin, Kansainvälinen tuomioistuin torjui vuonna 1975 Marokon ja Mauritanian aluevaatimukset Espanjan entisestä siirtomaasta Länsi-Saharasta.  Tuomioistuin on tunnustanut alueen alkuperäisasukkaiden sahrawien oikeuden itsehallintoon. Marokko ja Mauritania miehittivät Länsi-Saharan vuonna 1975. Marokko on miehittänyt aluetta yksin vuodesta 1979. Itsenäisyysliike Polisario taistelee edelleen Marokon miehitystä vastaa. Polisarion tulitauko ja Marokon lupaus sahrawien kansanäänestyksestä ovat molemmat olleet voimassa jo vuodesta 1991.

Toivoa ilmassa ja uutta konkretiaa kansainvälisissä toimissa

Joulukuussa 2015 Euroopan unionin tuomioistuin mitätöi EU:n ja Marokon välisen kauppasopimuksen, koska se pitää sisällään miehitetyn Länsi-Saharan alueen. Ranskalainen öljyjätti Total on vetäytynyt kokonaan miehitetyltä alueelta. YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon on ilmoittanut vierailustaan Länsi-Saharaan.
Pääsihteeri Ban Ki-moonia odotetaan vierailulle Länsi-Saharaan heti vuoden 2016 alussa. Saharan demokraattisen arabitasavallan YK-lähettiläs Ahmed Boukharin mukaan YK:n pääsihteerin vierailulla on suuri poliittinen merkitys etenkin alueen rauhan prosessia ajatellen. Boukharin mukaan Saharan demokraattisen arabitasavallan itsenäisyysvaatimus on saatava osaksi YK:n turvallisuusneuvoston päätöksiä. Ban Ki-moon esittelee pian Sahara-vierailunsa jälkeen huhtikuussa YK:n turvallisuusneuvostolle raportin, jossa Saharan kysymykseenkin otetaan kantaa.
Presidentti Abdelaziz ja Polisarion kokous vetosivat YK:n ihmisoikeusneuvostoon, jotta se  kiinnittäisi huomiota siirtomaiden itsenäisyyteen liittyvän päätöslauselmaan numero 1514 tavoitteiden toteuttamiseen, Marokon laittoman miehityksen lopettamiseen ja   Saharan demokraattisen arabitasavallan itsenäisyyteen saavuttamiseen.


”Suunnitelmallisuudella ja tahdonvoimalla kohti itsenäisyyttä”

Polisarion edustajakokouksen tunnus oli ” Suunnitelmallisuudella ja tahdonvoimalla kohti itsenäisyyttä”. Kokous keräsi Lähes 2500 edustajaa Dakhlaan eri pakolaisleireiltä, Marokon miehittämiltä alueilta ja vapautetulta Länsi-Saharan alueelta. Myös moni Polisarion edustaja ulkomailta, kuten Suomen Polisarion edustaja Menna Lehbib osallistui kokoukseen.
Euroopan vasemmiston delegaatio tapasi kokouksessa kaikki tärkeimmät hallituksen ministerit ja useita Polisarion eurooppalaisia edustajia. Ruotsin, Norjan ja Tanskan eri puolueiden kansanedustajia osallistui kokoukseen. Suomen eduskunnasta ei kukaan osallistunut kokoukseen.
SKP:n puheenjohtaja ja Euroopan vasemmiston hallituksen jäsen JP (Juha-Pekka) Väisänen oli Euroopan vasemmiston (EL) ryhmän johtaja. EL delegaation muut jäsenet olivat Katrin Voss Saksan vasemmistosta (Die Linke) ja Piera Muccigrosso EL:n Brysselin toimistosta.
Euroopan vasemmiston ja Polisarion tapaamisissa Väisänen korosti EL:n selkeää ja Polisarion kanssa samansuuntaista tavoitetta liittyen Saharan demokraattisen arabitasavallan pyrkimykseen kohti luvattua kansanäänestystä ja itsenäisyyttä. Omassa puheessaan Polisarion edustajakokoukselle Väisänen totesi, että luottaa rauhantahtoiseen Sahrawi-kansaan ja sen johtajien viisaaseen politiikkaan aikana jolloin ilmassa on muutoksen viestejä enemmän kuin koskaan.
Polisarion kokous hyväksyi kansallisen toimintaohjelman, muutokset mm pääsihteerin pätevyysvaatimuksiin ja suunnitelman vapautetun Länsi-Saharan alueen turvallisuuden voimistamiseksi. Lisäksi kokouksen aikana kansainvälisten vieraiden tutustuessa pakolaisleirin sairaalaan ja viljelyksiin varsinaiset kokousedustajat käsittelivät kiinnostavissa työpajoissa useita eri asioita kulttuurista uuden yhteiskunnan rakentamisen haasteisiin ja nuorten pakolaisleireillä asuvien haasteista välttää terroristivärvääjien tarjoukset aina siihen miten suhtautua yli kymmenen vuotta kestäneeseen tulitaukoon ja turhalta lupaukselta tuntuvaan Marokon lupaukseen miehitettyjen alueiden kansanäänestyksestä. 

Länsi-Sahara solidaarisuutta

Norjassa koko poliittinen kenttä vasemmalta oikealle on Länsi-Saharan itsenäisyystaistelun tukena. Ruotsin valtiopäivät yhtyy Polisarion vaatimukseen kansanäänestyksestä. Suomen eduskunnassa ei ole toistaiseksi yhtään kansanedustajaa joka olisi tehnyt aloitteen ystävyysryhmän perustamiseksi.
Ruohonjuuritasolla ja kansalaisjärjestökentällä on Suomessakin Länsi-Sahara solidaarisuutta. Suomen rauhan puolustajat huomio Sahrawien ihmisoikeuskysymykset omassa toiminnassaan ja järjestön Pulut lehdessä on jopa kolumnipalsta, jossa nuori sahrawimies Brahim Buhaia kirjoittaa elämästään Länsi-Saharassa.  Taiteilijoiden rauhanjärjestö PAND on järjestänyt keskustelutilaisuuksia, näyttänyt filmejä ja tehnyt yhteistyötä Polisarion kanssa.  Vasemmistoliitolla Vasemmistonuorilla, Suomen Demokratian Pioneerien Liitolla sekä Yleisellä Lehtimiesliitolla on 1985 perustettu yhteinen järjestö- Kansainvälinen solidaarisuustyö,  jolla on käynnissä merkittävä kehityshanke Länsi-Saharaan. Länsi-Saharan ystävät on solidaarisuusryhmä johon voi tutustua Internetissä osoitteessa www.lansisaharanystavat.wordpress.com. Arabikansojen ystävyysseura keskittyy solidaarisuudessaan enemmän Palestiinaan mutta on järjestölehdessään nostanut aika ajoin  esille myös Länsi-Sahara solidaarisuuden.
Pakolaisleiriltä puhelimella tavoitettu Suomen Polisarion edustaja Menna Lehbib kertoo mielellään  tulevansa tilaisuuksiin Suomessa, jossa Länsi-Saharan itsenäisyystaistelusta halutaan lisää tietoa ja jossa Sahraweista halutaan keskustella. Solidaarisuudelle on tarvetta koska meillä Suomessa on vielä iso matka Ruotsin tai Norjan kaltaiseen toimintaan ja siihen, että poliitikot ymmärtäisivät että Sahrawi-kysymys on kaikki puoluerajat ylittävä vetoomus rauhasta ja  sahrawien oikeudesta omaan maahan, kertoo Lehbib suoraan Saharasta

Juttu julkaistu Tiedonantajassa / 1 / 2016