Työtä rauhaa ja perusturvaa - muutetaan politiikan suuntaa
Muutos nykymenoon lähtee meistä – sinusta ja minusta, nykymenoon tyytymättömistä, työmiehistä ja työnaisista. Opiskelijoista ja eläkeläisistä. Kreikkalaisista ja kansainvälisestä solidaarisuudesta, luokkataistelusta ja työmiehen ja työnaisen unelmasta.
On kysymys työstä, toimeentulosta ja jokaisen meidän perustarpeesta, perusturvasta. On kysymys rauhankulttuurista ja siitä, että hyvässä yhteiskunnassa voi vaikuttaa omaan ympäristöön, itseä ja perhettä koskettaviin asioihin. On kysymys solidaarisuudesta ja luokkatietoisuudesta. 
On lähdettävä irti Sotesta, irti Natosta ja irti porvareista!
Hyvät toverit täällä Loimaalla

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä on ollut otsikoissa hukattuaan ensin oman bisneksensä miljoonat. Nyt Keskusta haluaa Suomen johtoon saman Sipilän hukkaamaan koko Suomen miljoonat. Sipilä on oman vaihtoehto pamflettinsa jälkeen ryhtynytkin tosi toimiin ja vaatii Porin puheessaan 200 000 uutta työpaikkaa luotavaksi yksityiselle sektorille - julkista sektoria ei Sipilän mukaan voi enää paisuttaa. Sipilä lopettaa ”Suomi kuntoon koko voimallaan” - vaalikampanjalla myös velaksi elämisen.  Vaviskaa laiskat, saamattomat, työttömät ja eläkeläiset te keskustalisen Suomen jarrut. Keskusta haluaa Suomesta kokeilevan  yhteiskunnan ja lopettaa jarruyhteiskuntaa ylläpitävät ilmiöt..
Sipilän mielestä tulevaisuuden Suomi tarvitsee tiukan menokurin, ja julkisten palvelujen tuottavuutta on parannettava. Keskustan menokuri tarkoittaa käytännössä sitä, että uutta jaettavaa ei ole eikä keskustan johtoisessa hallituksessakaan sitä tule. Sipilä sen osaa tiivistää. Edessä on vaikeat talkoot Keskusta ilmoittaa, että Isot rakenteelliset uudistukset on saatettava määrätietoisesti maaliin. Suurimpia haasteita tässä Sipilän porvaripelissä ovat yksityis-sektorin työpaikkojen synnyttämisen ohella sote-uudistus, kuntien tehtävien karsinta sekä eläkeuudistus. 
Keskustan viesti äänestäjilleen ja hallituskumppaneilleen on vaikea. Viesti on ristiriitainen ja sekava. Keskusta sanoo, että lähipalveluista on huolehdittava. Sipilä ylpeillee, että kunnat vastaavat ihmisten arjen palveluista ja ovat keskustalisen ajattelun kulmakivi. Keskusta vaatii nyt kunnille työrauhaa toteuttaa mm sote-uudistusta sekä kuntien omia kehittämistöitä.  Mikä niitä kuntia nyt sitten häiritsee? Väitän että koko Suomen kuntia häiritsee kapitalistinen voitontavoittelun ja markkinapelin politiikka. Sillä on Suomi ajettu nykytilaan. Kymmenessä vuodessa yhden valtion budjetin verran tulojakoa on siirretty julkiselta sektorilta yksityisten bisnesten taskuihin. Ei ole tuo yksityinen yhteiskuntavastuutaan kantanut. 
Kuntalaisia häiritsee epäluottamus eduskuntapuolueisiin. Demaritkin innostuivat jos ei ihan uutta Liisan listaa tekemään niin omaa leikkauslistaa on puheenjohtaja Antti Rinne jo ennättänyt  esittelemään. Nämä eduskuntapuolueet ovat kaikki myös samassa linjassa ajamassa alas kuntademokratiaa viiden sote-alueen esityksellä. 
Keskusta on ennen puhunut sote-uudistuksen maakuntamallista, joka ei ole koskaan sopinut kokoomukselle eikä demareille. Puolueen kolme vuotta ajama kotikunta-maakuntamalli päätyi kuitenkin romukoppaan, Keskustan maakuntamallissa perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja kuntien sosiaalipalvelut olisivat siirtyneet saman järjestäjän alle, mikä olisi mahdollistanut näiden tuomintojen välisten raja-aitojen poistamisen. Maakuntamalli oli oppositiopuolue keskustan lempilapsi, ja siksi kiusallinen hallitukselle. Nyt on kiusasta päästy. Sote-uudistuksen viime vaiheissa keskusta on ollut koko asiasta hiljaa.   
Sipilä on sote-sopimuksesta sanonut, että kunnille jää yksin hoidettavia tehtäviä sovitussa mallissa samalla tavalla kuin keskustan mallissa. Ainoa ero on, että järjestämisvastuu annetaan viidelle suurelle sote-alueelle kun keskustan mallissa järjestäjätahoja olisi ollut 20.AY-väen joukkovoimaa
Meille kommunisteille on luontevaa toimia yhdessä muiden muutosta haluavien kanssa. Yksi erinomainen esimerkki yhteistyöstä on  työpaikkojen rauhantoimikunnan ”töpököiden” vuosittain järjestämät rauhan päivät. Ne kokoavat kerran vuodessa ay-väkeä ajankohtaisten asioiden ja rauhan kysymysten äärelle. Niin myös tänä vuonna. Nyt kokoonnuimme Raumalla. 
Raumalla keskusteltiin kaksi päivää sotesta, Ukrainan kriisin vaikutuksesta Suomen turvallisuuspolitiikkaan, 0-sopimuksista, Palestiinan tulevaisuudesta ja paikallisesta (Rauma-Satakunta) rakennemuutoksesta. 
Raumalla sote keskustelussa alustajina olivat parlamentaarisiin voimiin sopeutuneet ammattiyhdistysaktiivit, yksi demarikansanedustaja ja yksi paikallinen kokoomuslääkäri. Kun Raumalla puheenjohtaja kysyi yleisönä istuneelta ay-väeltä pitivätkö he sotea hyvänä työntekijöille ja tulevaisuudelle oli sali muutamaan vihreää jaa liippua lukuun ottamatta ihan punaisena. Alustajat olivat toisella linjalla. 
SKP esittää sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislakiesityksen hylkäämistä
Uudella valmistelulla on turvattava lähipalvelut, demokratia ja rahoitus
Suomen kommunistisen puolueen mielestä esitys sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi on syytä hylätä, koska se johtaa lähipalvelujen karsimiseen, lisää eriarvoisuutta palvelujen saavutettavuudessa, siirtää sote-palvelujen järjestämistä koskevan päätösvallan pois asukkaiden vaaleilla valitsemilta edustajilta eikä tuo korjausta palvelujen rahoituksen ongelmiin.
Lakiehdotus keskittää julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevan päätösvallan viidelle sote-alueelle. Nämä sote-alueet olisivat keskimäärin yli miljoonan asukkaan yli 60 kunnan muodostamia kuntayhtymiä. Huomiota herättää, että muutosten sosiaalisia, sukupuoli-, henkilöstö- ja kokonaistaloudellisia vaikutuksia ei ole esityksen perusteluissa selvitetty.
SKP katsoo, että ehdotettu järjestämislaki romuttaisi julkisten hyvinvointipalvelujen järjestämisen keskeiset perusteet, joihin kuuluu peruspalvelujen järjestäminen mahdollisimman laajasti lähipalveluina, kunnallisten palvelujen järjestämis-, tuottamis- ja rahoitusvastuun yhteys sekä kunnallinen demokratia ja kuntalaisten laajat sosiaaliset perusoikeudet. Tästä seuraa niin vakavia ongelmia ja heikennyksiä kansalaisten yhdenvertaisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien kannalta, että uudistuksen valmistelun perusteet ja tavoitteet on SKP:n mielestä välttämätöntä arvioida uudelleen. 
Sote-uudistus ja asukkaiden osallistuminen
Kuntalain uudistamisessa on esillä mahdollisuus lisätä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia muun muassa osallistuvalla demokratialla. Myös perustuslaki ja Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja edellyttävät valtiolta toimia kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseksi kun valmistellaan ja tehdään päätöksiä kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista. 
SKP esittää, että sote-uudistus aloitetaan uudelta pohjalta niin, että kaikissa kunnissa järjestetään asukkaiden kuulemistilaisuudet ja nettikyselyt uudistuksen tavoitteista ja konkreettisista ehdotuksista palvelujen parantamiseksi. Uutta valmistelua varten tarvitaan avoimesti työskentelevä komitea, jonka kokouksia kansalaiset voivat seurata, ja jossa ovat edustettuna puolueiden lisäksi kunnat, sairaanhoitopiirit, kunta-alan ammattiliitot, tutkijat ja palvelujen käyttäjiä edustavat kansalaisjärjestöt. 

Hyvät  ystävät ja aktiivit
Tästä alkaa politiikan kevät. 19. Huhtikuuta käydään äänestämässä maahan uusi eduskunta. Meille kommunisteille osallistuminen porvarillisten valtarakenteiden muuttamiseen on tärkeää. Tänään eduskunnassa hallitsee totaalinen markkinavoimien ylivalta. Nyt onkin tärkeää vaikuttaa siihen, että mahdollisimman moni päättäisi käyttää demokraattista oikeuttaan ja äänestäisi. Toivon, että tämä tilaisuus täällä Loimaalla antaa siihen kipinää.
Politiikan erot ovat kyllä nähtävissä. On ollut selvästi nähtävissä miten keskusta perussuomalaisten kannustuksella on esittänyt kokoomustakin innokkaampia leikkauspoliittisia linjoja.  On tässä vaiheessa jo selvää, että myös keskusta  aikoo kaventaa julkisen sektorin roolia ja väittää nyt,  että yksityisestä sektorista olisi hyvvinvoinnin rakentajaksi. Tässä kohtaa on rehellisesti ihmeteltävä vasemmistoliiton puheenjohtajan blogissaan tekemää linjaa tulevasta hallitusyhteistyöstä keskustan kanssa. Miksi taas mitätöidä vasemmiston vaihtoehdot keskustan miljonääripuheenjohtajan leikkauslistoilla? 
Kokoomus haluaa kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan mahdollisuuden päättää Nato-jäsneyydestä vaikka hallitusohjelmaan pitää kirjata, että Suomen tulee irtaantua kaikesta Nato-yhteistyötsä ja alkaa toteuttaa itsenäistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.
Eduskuntavaaleissa päätetään paljosta. Saako oikeistolainen peruspalvelujen yksityistäminen jatkua, voidaanko Suomen kuntademokratia ja lähipalvelut romuttaa 5-sote alueen ohjelmalla. Vaaleissa päätetään irtaannutaanko sotapolitiikasta ja otetaanko uusia askelia irti EU-kurjistamisesta. 

Suomen kommunistinen puolue (SKP) ja kirjava porukka erilaisia nykymenoon tyytymättömiä on viimeisen vuoden työstänyt rasismin, kapitalismin ja kyykyttämisen vastaista muutosohjelmaa eri tilaisuuksissa ympäri maata. 
Kansanvaltaa, feminismiä ja solidaarisuutta puolustava tehtävälista on muuttunut vaaliohjelmaksi ja sen kärjessä ovat vaatimukset laista 1200 euron perusturvasta ja 6-tuntisesta työajasta, sekä irtaantumisesta Nato-yhteistyöstä. 
SKP :n ehdokkaat ja sitoutumattomat SKP:n asettamilla listoilla olevat ehdokkaat haastavat kevään eduskuntavaaleissa yksisilmäisen individualismin ja omaneduntavoittelun siinä missä suurpääoman, leikkauspolitiikan ja Eu-kurjistamisenkin.
- ” Meidän lahjomattomat ja rehelliset ehdokkaat haastavat duunaria koko ajan kyykyttävän porvaripolitiikan. Me ollaan  ay-liikkeen kanssa samaa mieltä radikaalimman muutospolitiikan tarpeesta” 
- ”6-tuntinen työaika on ay-liikkeen vaatimus, joka on syytä nostaa tulevan eduskunnan asialistalla kärkeen samoin kuin työelämän pelisääntöjen korjaaminen. SKP:n politiikkaa linjaa työmiehen ja työnaisen unelman maailmasta jossa työ luo hyvinvointia eikä ihmistä tai luontoa riistetä” listaa Väisänen.
SKP:n aloite perusturvasta perustuu juuri tähän  unelmaan ja ajatukseen jossa kaikille henkilöille jotka eivät itse omalla työllään voi luoda hyvinvointia taataan 1200 € suuruinen perusturva verottomana.
-"Rauhanliike  niin Suomessa kuin laajemmin maailmalla ja Euroopassa vaati aseidenriisuntaa ja voimapolitiikan  sijaan mm. lähialueyhteistyötä, ydinaseettomia alueita ja rauhankulttuuria." 
SKP:n puolustus- ja turvallisuuspoliittiset aloitteet kulkevat käsi kädessä rauhanliikkeen vaatimusten kanssa.
Kreikkalaiset ovat sen meille näyttäneet – politiikan suuntaa voidaan muuttaa
Eurooppalainen ammattiyhdistysliike on sen  meille näyttänyt – työväenluokan asiaa voidaan puolustaa
Suomalaiset erilaiset kirjavat porukat ovat sen meille kertoneet – toisenlaiselle politiikalle on tarvetta
Hyvät toverit – nyt on hihat käärittävä ylös,  
Hyvät toverit – Porvarien kyykyttämispolitiikka, leikkaupsoilitikka ja  jonotuslistat saa jo riittää.  Nyt on meidän vuoro  ja tähän muutokseen ei tarvitse porvarien jonotusnumeroita tai jonotusaikaa– Hyvät toverit nyt on nykymenoon tyytymättömien, työmiehen ja työnaisen. Opiskelijoiden  ja eläkeläisten vuoro! Otetaan se mikä meille kuuluu
Me emme vaadi mahdottomia ja luksusta. 
Siksi tunnuksemme ja vaatimuksemme ovat samat
Siksi tunnuksemme
on 
työtä
rauhaa
perusturvaa