Aika vaatii lisärahaa rauhantyölle

JP Väisänen vaatii lisärahoitusta kansalaisjärjestöjen rauhantyölle

Tänään sotakoneet ovat Euroopassakin ilmassa.  Nato voimistelee meidänkin vesillä.  Erilaisten uhkatekijöiden pelotteilla esitettään voimapolitiikkaa ratkaisuksi kriiseihin vaikka hyvin tiedetään että diplomatia, neuvottelut ja politiikka ovat aina tuottaneet talouspakotteita, pommeja ja sotapropagandaa parempaa tulosta.

Nyt jos koskaan on sanottava selkeä EI Natoyhteistyölle ja militarisoitumiselle. Suomen on irtaannuttava kaikesta sotilasliiton kanssa käymästä yhteistyöstä. Nyt jos koskaan on käännettävä suomalaiselle puolustuspolitiikalle uusi puhdas sivu – rauhanpolitiikan sivu. On edettävä kohti itsenäistä ja sotilasliitosta ja suurvaltojen sapelien kalistelusta riippumatonta politiikkaa.

Nyt jos koskaan on myös esitettävä suomalaisille kansalaisjärjestöille ja rauhantyönedistämiseen lisärahoitusta.  Sotaisa aika vaatii työvälineitä kansalaisille ja asukkaiden omille rauhantoimille.
Perinteisesti meillä Suomessa valtakunnalliseen rauhantyöhön on satsattu  vajaalla  600 000 euron summalla. Tämän vaatimattoman summan (560 000)  ovat melkein kokonaan jakavat kolme suurinta Rauhanliitto, Suomen rauhanpuolustajat ja Rauhankasvatusinstituutti.

Eduskunta päättää myöhemmin joulukuussa 2014  miten voimakkaasti rauhantyötä halutaan nykytilanteessa tukea ja ketkä tukea saavat.

On luonnollista että koulutukseen, sivistykseen ja kulttuurin vannovan perspektiivistä näitä osallistuvan kansalaisyhteiskunnan ja rauhanliikkeen työvälineen resursseja tulee leikkaamisen ja supistamisen sijaan korottaa. Hakijoita rauhantyönedistämiseen on vuosittain ollut reilut 20 kansalaisjärjestöä. Minusta olisi virhe nipistää näistä rahoista kuten joissain esityksissä on kaavailtu.

Ehdotan, että rauhantyön edistämisen määrärahoja korotetaan maltillisesti 240 000 eurolla ja ne nostetaan ajan vaatimuksesta 800 000 euroon.  Korotusta olisi hyvä kohdentaa niin, että aiemmin vain muutaman tuhannen euron suuruisten avustuksen saaneiden järjestöjen rauhantyö saisi suurempaa taloudellista tukea ja että myös uusia toimijoita voisi tulla mukaan merkittävään puolustuspoliittiseen työhön.

Perinteisten rauhantyön arvokasta työtä tehneiden suurten rauhanjärjestöjen taloudellinen tuki tulisi  myös voida jatkossa varmistaa yhtä vuotta useammaksi kerrallaan.