LENNÄ SYRIZA LENNÄ!

Alexis Tsipras aloitti historiallisen ensimmäisen SYRIZAN edustajakokouksen 10.7.2013 Ateenassa


Olen kuunellut Syrizan puheenjohtajaa Alxis Tsiprasta ja lukuisia edustajakokouspuheenvuoroja, lukenut perustamisohjelmaa  ja tehnty muistiinpanoja Kreikan radikaalin vasemmiston liiton perustamiskokouksessa Ateenassa.

Kreikan uusi poliittinen toimija - 
SYRIZA, jota nyt  Ateenassa 10.14. heinäkuuta perustetaan 

- pyrkii yhdistämään 2000-luvun sosialimin perspektiivistä työväenluokan  ja sorrettujen sosiaaliryhmien vaatimukset ja haasteet
- pyrkii yhteistoimintaan ja vasemmistolaiseen poliittiseen liittolaisuuteen kaikilla yhteiskunnan alueilla ja tasoilla
- on avoin kaikille joukkoliikkeille ja niiden käytännön ja ideolgian uusille tuotoksille
- on avoin ulkoa tuelville aloitteille ja ideoille
- kannustaa oma-aloitteellisuuteen, itseorganisoitumiseen, muodostamaan poliittisia ja sosiaalisia rintamia 
- on aikaisemmista ideologisista  sitoumuksista ja pyrkimyksistä riippumatta avoin luovalle ja järjestäytyneelle yhteiskunnalliselle potentiaalille koko yhteiskunnan sosiaalisella kirjoilla
- osallistuu kaikkiin sosiaalisiin joukkoliikkeisiin
- on alituisessa prosessissa
- esittää tyrkyttämättä aloitteita
- alituisesti uudelleenmuotoilee rakennettaan sen mukaan mitä se saavuttaa, oppii ja on mistä se on tietoinen
- on demokraattinen
- toimii kollektiivisesti
- tekee yhteistyötä vähemmistöjen ja enemmistöjen kanssa
- toimii enemmistön päätösten mukaan mutta turvaa ja suojelee vähemmistöjä
- tekee päätökset demokraattisesti 
- jäsenillä on täydet demokraattiset oikeudet ja velvollisuudet
- toimii naisten ja miesten tasa-arvon puolesta ja luo rakenteita jotka toimivat tasa-arvon edistämiseksi
- rakentaa demokraattisen toimintaverkoston ja rakenteen
- on perustaltaan pluralistinen
- on avoin moniarvoisuudelle, historialliselle sekä ideologisille näkökulmille ja ajatuskoulukunnille
- on ankkuroitunut työväenluokkaan, feministiseen ja ympäristöliikkeeseen
- on jo mukana kommunistien, radikaalien, uudistuksellisten, kapitalismin vastaisten, vallankumouksellisten, vasemmistolaisten, sosialistien, demokraattisten, vasemmistofeministien ja radikaalin ympäristöliikkeen toiminnassa
- pitää systemaattista huolta sosiaalisen ja historiallisen prosessin teoreettisesta ymmärtämisestä
- perustuu marxilaiseen ja yleiseen emansipaatioon ja pyrkii kehittämään historiallista vapautumisen prosessia ja ottamaan avukseen uusia merkittäviä teoreettisia kontribuutioita
- on avoin yhteiskunnalliselle kritiikille, itsekritiikille ja muuttamaan toimintaa olettaen ettei se toimisi kunnolla
-on yhteiskuntamalli jota nyt ryhdytään rakentamaan