Näkyväksi, ääneen ja yhteistyöhön!

Vastavalitun tuuletus - kuva T. Koivisto


Puheenvuoroni SKP:n edustajakokouksessa puolueen voimistamisesta  

8.06.2013On ikävää, mutta toistaiseksi totta, että me ja koko vasemmisto olemme hävinneet viime vuosina vaalit toisensa jälkeen. Samalla me SKP:ssa olemme keskellä merkittävää poliittisen tilanteen ja oman toiminnallisen ja järjestöllisen tilanteemme muutosprosessia.
Ette ehkä halua kuulla tätä, mutta mielestäni politiikan perusasennossamme on vikaa. Meillä on viisaan, kriittisen, politiikan seuraajan asento. Toverit! Asentoa on muutettava! Viisas, kriittinen seuraaja, Sinun – meidän – on otettava poliittisen aloitteen tekijän rooli. Meillä ei ole muuta tietä kuin tulla näkyväksi, ääneen ja yhteistyöhön!

Puolueen kehittämisessä ei ole kysymys kanin vetämisestä hatusta. Muutos ei tapahdu kokouspäätöksellä tai listaamalla tehtäviä vihkoiksi. Yhteiskunnallisen tilanteen ja luokkataistelun haasteisiin vastaaminen edellyttää myös parempaa marxismin opiskelua. Edustajakokous kehottaa keskuskomiteaa käynnistämään puolueohjelman uudistamistyön ohjelman ”päivittämiseksi” marxilaisella pohjalla.

Me viisaat, kriittiset ja jonkin verran myös erilaisiin asentoihin kykenevät tiedämme, että suuri muutos, jota kohti pyrimme ei tapahdu vain vaalivoitolla. Siksi edustajakokous on ottanut laajemman tehtävän - puolueen vahvistamisen. 11 kohtaista asialistaa ehdotetaan hyväksyttäväksi. En käy luettelemaan yksityiskohtaisemmin kaikki asiakirjan kohtia vaan kutsun mukaan keskusteluun. Sääntöjä ehdotetaan muutettavaksi niin, että jatkossa voitaisiin valita yhdestä kolmeen varapuheenjohtajaa aikaisemman yhden sijaan.

SKP:n aloite yhteistyöstä muiden muutosta haluavien kanssa ja vaaliyhteistyö on iso poliittinen, puolueemme päälinjan peruskysymys ja toivon sille paljon tilaa keskusteluissa täällä, ja varsinkin toimissa kokouksemme jälkeen.

Viime vuosina parlamentaarisen vasemmiston analyysi Suomen poliittisesta tilanteesta on ollut merkillistä. Sen sijaan, että erilaisia vasemmistolaisia, sosialistisia ja kommunistisia edistyksellisiä voimia olisi koottu luokkataistelun eturintamaan ovat SDP ja vasemmistoliitto valinneet ihan kokonaan toisen tien. Toverit ovat valinneet markkinatalouden, bisnespolitiikan, leikkauspolitiikan ja eurokurin tien. Kellekään ei ole jäänyt epäselväksi miten vasemmisto on tiivistänyt yhteistyötä suurpääoman ja kokoomuksen kanssa.

Viime vuosina SKP on esittänyt radikaalin rehellisen vasemmistolaisen punavihreän rintaman kokoamista voimistamaan vaihtoehtoa uusliberalistista leikkauspolitiikkaa vastaan. Kansalaisaloitteet ja uudet usein nuorten organisoimat ja nopeasti syntyvät joukkoliikkeet kertovat siitä, että kriittisten ja nykymenoon tyytymättömien määrä on kasvussa.

Nyt tarvitaan lisää aloitteita radikaalien vasemmistolaisten ja punavihreiden voimien yhteistyön kehittämiseksi ajankohtaisissa poliittisissa kamppailuissa ja tulevissa vaaleissa.
Yhä useampi on omakohtaisesti todennut että vasemmistolaista politiikka ei ole se, että kriisin ja laman laskut maksatetaan niillä, jotka siitä ovat eniten kärsineet; köyhillä, naisilla, lapsilla, opiskelijoilla ja eläkeläisillä. Vasemmistolaista vastuun kantamista ei ole se että laman laskut maksatetaan maailman köyhimmillä leikkaamalla kehitysyhteistyön määrärahoja ja pakottamalla kreikkalaisia, espanjalaisia ja portugalilaisia leikkaamaan palkkoja, työpaikkoja, eläkkeitä ja myymään kansallista omaisuuttaan. Euroopan vasemmiston, kommunistien ja työväenpuolueiden vaatimukseen on helppo yhtyä ja vaatia, että laman laskut on maksatettava itse kriisin aiheuttajilla pankeilla ja bisnesmiehillä.

Suomen kommunistinen puolue ei ole vielä päässyt punaiseksi kiilaksi eduskuntaan. Kunnanvaltuustojen paikkamäärän säilyttäminen edellisten vaalien tasolla tuntuu näissä olosuhteissa häviöltä. Paine parempaan poliittiseen menestykseen on ollut kovaa. Väitän, että paineet parempaan menestymiseen ovat kasvaneet entisestään ja siksi kannatan nyt käsittelyssä olevaa puolueen vahvistamisen 11-kohdan aloitetta.

Leikkauspolitiikasta on tullut markkinapolitiikan uusi testamentti. Suomalaisen poliittisen eliitin bisnesideologia ja eurokuriin sitoutuminen on vienyt valtapolitiikan entistä lähemmäksi Euroopan unionin liittovaltiokehitystä, kurisopimuksia ja heikentänyt demokratiaa. Oikeistovoimat, porvarimedia ja BOB-Helsinki on pakottanut suuret joukot näköalattomiksi ja alistumaan siihen, että ei ole muuta tai parempaa vaihtoehtoa kuin kokoomuksen kansallistalkoot jossa rikkaat vain rikastuvat ja köyhät köyhtyvät entisestään. On merkittävää huomata miten kansallismielinen, maahanmuuttajista, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöistä - erilaisuudesta syntipukkeja etsivä populistinen tyytymättömyys on myös puhutellut politiikkaan pettyneitä.

SKP on erilainen puolue. Poliittinen kartta on muuttunut. Käsitteet vasemmistosta ja oikeistosta ovat monelle pelkkää retoriikkaa. Vain kommunistit nostavat Suomessa esille työn ja pääoman ristiriidan. Vain kommunistit esittävät lisää rahaa kunnallisten peruspalvelujen kehittämiseksi. Vain kommunistit ovat asettaneet tavoitteeksi todellisella demokratialla kaataa kapitalismi.

Fiilis, yhteiset kokoukset ja yhteiset johtopäätökset ovat puolueen vahvistamisen prosessin tärkeitä askelia. Olemme mukana kansainvälisessä prosessissa. Olemme Latinalaisessa Amerikassa nähneet että suuret muutokset ovat mahdollisia kansojen niin tahtoessa . Euroopassa yleislakot ja ammattiyhdistysliikkeen radikaalisuus viestivät tästä samasta muutoksesta. Meidän vaatimus toisenlaisesta politiikasta, Euroopasta ja maailmasta on osa kansainvälistä edistyksellistä aloitetta. Meidän on tarpeellista tiedostaa kommunistiselle toiminnalle oleellinen internationaalinen, kansainvälinen yhteys ja ottaa muutoksen tuomat mahdollisuudet todesta. Tulevaisuus on puolueen vahvistamisen työnimi ja jaksamme taistella sitä kohti koska tiedämme, että on oikein vaatia yhteiskuntaa jossa ihmistä ja luontoa ei riistetä.

Toverit, tämä on positiivinen, iloinen taistelu koska vahvistamme perusjuuriltaan toisenlaisen yhteiskunnan kehittämisen instrumenttia – tulevaisuuden näköaloja kohti sosialismia ja kommunismia.

Edustajakokouksen 11 asian lisäksi haluan muistuttaa, että puoletta vahvistamaan on kehitetty myös Näkyväksi, ääneen ja yhteistyöhön -vihko. Se on johtopäätös puolueen toiminnallisesta tilasta. Se on johtopäätös vaaleista. Se on 14 piirijärjestön ja joka osaston toiminnan kehittämisen haaste.

Toverit, meidän kollektiivien on hyvä kohdistaa asioita myös suoraan sydämeen. Haastan Sinut täällä Vantaalla puolueen edustajakokouksessa mukana oleva toveri, ottamaan puolueen voimistamisen myös ihan ikiomaksi haasteeksi, että kollektiivinen kamppailumme saisi enemmän ihmisen ääntä, riemua ja sydäntä!

Löytyykö asialle kannatusta?

Olemme tilanteessa, jossa monet uudet ja vanhat työvälineet puolueen tilan parantamiseksi on mahdollista ottaa käyttöön. Puheet, teoriat ja analyysit on vietävä toiminnaksi ja käytäntöön. Ja mikä parasta – se, voimmeko tähän työhön tarttua ei riipu Euroopan keskuspankista, ei valtamediasta, ei Angela Merkelistä tai kokoomuksesta. Hyvät toverit, Se riippuu meistä! Kapitalistien porvaripolitiikka on öljyä liekkeihin. Mutta me itse päätämme meidän omissa paikallispolitiikan osastoissa, meidän piireissä ja uudessa tänä viikonloppuna valittavassa keskuskomiteassa millä tarmolla joukkovoimaa, vastarintaa ja vaihtoehtoja aletaan rakentaa. Poliittinen tilanne vaatii osallistumista. Luokkataistelu vaatii ankaraa tarttumista tositoimiin!

Työmiehen ja työnaisen unelma haastaa nyt meidät kaikki - puolue aktiivit, muut muutosta haluavat, nykymenoon tyytymättömät, maahanmuuttajat, taiteilijat, ay-aktiivit, intellektuellit ja todellista demokratiaa haluavat yhteisrintamaan ja luokkataisteluun.
Taistelumme vaatii rohkeutta. Tarvitsemme yhteiskäyttöön jokaisen toverin erikoisosaamista ja yhteyksiä. Onnistumme vain tekemällä yhteistyötä. Meidän on rohkaistava erilaiset ihmiset porukalla, kollektiivisesti tarttumaan meitä yhdistävään taisteluun jokaiselle mielekkäällä ja jokaiselle ominaisella - omalla otteella.
Keskuskomitean jäsenten roolia on kehitettävä niin, että entistä useampi keskuskomitean jäsen toimii myös valtakunnallisen toiminnan järjestämisen eturintamassa. Keskuskomitean tehtävä on myös tuottaa lisää aineistoa ruotsin kielellä ja mahdollisuuksien mukaan myös muilla kielillä, mm. venäjäksi.

Moni meistä on mukana ammattiyhdistysliikkeessä, mutta osallistuminen Kriittisen ay-verkoston toimintaan tai ammattiliittovaaleihin on ollut vähäistä. Meidän olisi hyvä ymmärtää, että tarvitsemme elävämmän ja laajemman yhteyden ammattiyhdistysliikkeeseen ja että emme tältä osin aloita toimintaa tyhjästä. Yksittäistenkin toverien Ay-toiminta vahvistaa yhtäältä puolueen työelämäyhteyksiä ja toisaalta mahdollistaa ay-liikkeen radikalisoitumista.

Tiedonantaja-lehden kehittäminen ja erityisesti sen levikin laajentaminen on alkavan edustajakokouskauden tärkeimpiä tehtäviä. Voimme ottaa sosiaaliset mediat aktiivisemmin käyttöön. Meidän kannattaa kuulla entistä paremmin nuoria erityisesti uusista tavoista tehdä agitprop-työtä. SKP:n valtakunnallisten nettisivujen www.skp.fi ohella on tarpeen kehittää piirijärjestöjen ja paikallista verkkotoimintaa.

Meidän on tärkeää kehittää nopeasti ja ketterästi ajankohtaisiin tilanteisiin ja haasteisiin tarttuvia toimintatapoja, työryhmiä, projekteja ja kampanjoita. Monipuolinen ja pitkäjänteinen toiminta edellyttää töiden ja vastuun jakamista entistä laajemmin kaikilla puoluetoiminnan tasoilla ja alueilla. Meidän on paremmin otettava huomioon sukupuolten tasa-arvon edistäminen myös puolueen omassa toiminnassa.

Tovereissamme meillä on voimaa, lauletaan työväenlaulussa. Kuningasajatus minun ja nuorison suosikki bändi sanoo saman toisin sanoin ja esittää enemmän duuoo kuin sooloo. Puoluekokous on tärkein tapahtuma, jossa kokoamme tätä voimaa yhteen. Se on kokemusten vaihtamista, kritiikkiä ja itsekritiikkiä. Se on uusia avauksia. Ja ennen muuta, se on yhteisiä johtopäätöksiä ja tekoja.