Vappumarssit innostavat jatkamaan kamppailua

Lizette Gonzalez Kuuban komnuorten puheenjohtaja ja JP Väisänen Helsingin vappumarssilla 1.5.2013
kuva KP

SKP:n pääsihteeri JP Väisänen 1.5.2013 nuorison ja työväen vapputilaisuudessa Helsingin Tokoinrannassa

Toverit, ystävät,

Hyvää kansainvälistä mielenosoituspäivää.
Työväenliikkeelle vappu on juhliakin suurempi juhla. Vappu on ennen muuta kansainvälinen mielenosoituspäivä. Vappumarssin banderollit ja miekkaritikut innostavat ja haastavat jatkamaan ja laajentamaan työväen yhteistä taistelua. Tässä lavan perinteikkäässä kankaassakin kutsutaan kaikkia proletaareja yhteistyöhön. Kutsu on mitä ajankohtaisin.

Meidän kommunistien visio huomisesta, kestävästä kehityksestä, yhteiskunnan reiluista pelisäännöistä ja työväenluokan paremmasta tulevaisuudesta perustuu keskeisimmiltä osin yhteistyöhön erilaisten edistyksellisten voimien kanssa.

Hyvät toverit,
On jo tarpeeksi nähty mitä eurokapitalistien yksinvalta ja oman bisnesmahan ahneus tarkoittaa – Suurempaa työttömyyttä kuin koskaan rauhan ajan Euroopassa.
On jo tarpeeksi nähty mihin suurpääoman yksisilmäinen bisnespolitiikka hallituksia ajaa – Kohti EU-liittovaltiota, täysin epädemokraattista vallan keskittymistä ja budjettivallan luovuttamista pois kansallisilta vaaleilla valituilta parlamenteilta harvain käsiin, Unionin komissiolle.

SKP vaatii Euroopan unionin keskitetyn ylikansallisen päätöksenteon sijasta lisättäväksi kansalaisten, ay-liikkeen ja kansalaisliikkeiden sekä vaaleilla valittujen kansanedustajien päätösvaltaa. Tämä edellyttää irtaantumista Euroopan unionista ja sellaisen Euroopan rakentamista, jossa ihmisten ja luonnon hyvinvointia ei alisteta markkinoiden ja pääoman valtaan.

Tokoirannan vappu-väki,
Vappuna jos koskaan on aika kutsua Suomen työväenliikettä liittymään laajemmin mukaan eurooppalaiseen luokkataisteluun. Vaikka Kataisen kuuden puolueen hallitus väittää ihan muuta voidaan Eurooppa ja Suomi vapauttaa finanssimarkkinoiden ja EU-sopimusten kurimuksesta. Rikkaat on laitettava maksamaan kriisin laskut. 

SKP vaatii, että pörssiherrojen ja pankkien sijaan etusijalle on asetettava työllisyys, työntekijöiden palkkojen korottaminen ja työn uusjako lyhentämällä yleistä työaikaa.

On jo tarpeeksi nähty mitä Kataisen hallituksen leikkauspolitiikka tarkoittaa – verohelpotuksia suurten osinkotulojen saajille, viimeksi 950 miljoonan euron yhteisöveron alennusta – lisää rahaa yritysten ja niiden omistajien hyväksi. Nämä yritysten veroalet ja tukiaiset maksetaan leikkaamalla kuntien valtionosuuksia, kiristämällä kulutusveroja ja palkansaajien tuloverotusta, heikentämällä nuorten työttömyysturvaa ja leikkaamalla kehitysyhteistyön rahoista.

Vapun kansainvälisen solidaarisuuden ihanteet ovat globaaleja haasteita Tokoinrannasta koko maailmaan. Vapun ja hyvinvoinnin haasteet ovat myös hyvin paikallisia ja meitä kaikkia lähellä. 

Arjen todellisuutta on vaatimus perusturvasta, toimeentulosta ja kansalaisyhteiskunnasta. Kärjistynyt tulojako, työttömyys ja kasvava köyhyys kutsuu meidät toimintaa hallituksen leikkauspolitiikkaa vastaan. Nyt on korkea aika yhteistoimiin kuntien lähipalvelujen ja lähidemokratian puolesta.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan jäsenenä vapun haasteet ovat nyt konkreettisimmillaan taloudellisia haasteita. Lautakunta päätti viime kokouksessaan ylittää kaupunginhallituksen esittämät kiristetyn budjettiraamit. Edessä on iso taistelu lisärahoituksesta kulttuuritalojen oman tuotannon voimistamiseksi, taitelijoiden työllistämiseksi ja kirjastojen lähipalvelujen turvaamiseksi. Keskustakirjastoa ja lähikirjastoja tarvitaan molempia ja tämä edellyttää lisärahoitusta kirjastojen määrärahoihin.

Hyvät toverit,
Vappu on myös rauhanmarssi. Suomen yhä aktiivisemmaksi käyvä rooli kansainvälisissä sotaharjoituksissa ja operaatiossa on väärä askel kohti kasvavaa militarismia. Islannin ilmatilan valvontaan ei tule osallistua. Vaadimme Suomen irtaantumista Naton sotakumppanuudesta ja uusista asevarusteluhankkeista.

Olen erityisen iloinen että ensimmäinen vappupuheeni Helsingissä on mahdollista pitää samalla lavalla jolle pian nousee saamelaisräpin yksi lupaavimmista uusista nimistä, Ailu Valle.

Kataisen hallitus on jo puolivälissä eikä se kuten lukuisat sitä edeltäneet hallitukset, ole vieläkään saanut aikaiseksi hallitusohjelmiin toistuvasti kirjattua pyrkimystä hyväksyä alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva ILOn sopimus. Tämä sopimus oikeudesta maihin, vesiin, perinteisiin elinkeinoihin kieleen ja kulttuuriin pitää ratifioida ja vielä tämän hallituksen kaudella.

Hyvät toverit,
On jo tarpeeksi nähty mihin kapitalistinen voitontavoittelu ja suurpääoman valta johtaa – pahoinvointiin ja väkivaltaan. 

Me kommunistit kutsumme tänä vappuna eri puolilla Suomea lukuisissa radikaalin vasemmiston tilaisuuksissa, Helsingin Tokoinrannassa kaikkia nykymenoon muutosta haluavia voimia, Sinua ja ystäviäsi keskusteluun vaihtoehdoista yhä eriarvoisemmalle ja tuhoisammalle kapitalismille – ja keskusteluun nykyaikaisen 2000-luvun sosialismin näköaloista.

Hyvää Vappua!