Lautakuntatyössä voi vaikuttaa


Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti budjettiesityksistä vuodelle 2014(14.5.2013). Olimme jo ennen päätöskokousta evästelleet taloutta seminaareissa ja parin aikaisemman kokouksen verran. Virkamiehet saivat vastata useisiin puheluihini ja vääntää rautalangasta. Mutta tämä työ on kannattanut. Virkamiehet tuntuivat puhuvat enemmän numeroilla ja me lautakunnan päättäjät piirsimme suurempia kaaria käyttömenojen ja avustusten suhteen tai keskustakirjaston ja kirjaston lähipalvelujen suhteen.

SKP:n esityksestä lisää rahaa henkilöstömenoihin

Tuli kuitenkin aika puhua rahasta ihan konkreettisina numeroin ja euroina. SKP ja Helsinki listat esitti aluksi sovitun raamiylityksen lisäksi molempiin sektoreihin eli sekä kirjastoon että kulttuurikeskukseen lisäresursointia henkilöstömenoihin. Työntekijöitä tarvitaan kulttuuri ja kirjastopalveluissa lisää. Lisääntyneisiin haasteisiin ja palveluvaatimuksiin ei ilman osaavaa ja riittävää henkilöstöä voi vastata.

Emme saaneet kaikkea esittämäämme läpi, mutta lautakunta tuli yksimielisesti esitykseni taakse jolla kirjastolle esitettiin henkilöstön ja materiaaleihin lisää resursseja. Kulttuurikeskuksen puolella esitykseni lisärahoituksesta KULKEN käyttömenoihin meni läpi samoin kuin raamiylitys jolla nostetaan vapaan kentän avustuksia.

Kaikkien kirjasto

Kodin lähellä olevassa kirjastossa opitaan lukemaan kirjallisuutta, lehtiä ja sähköisiä materiaaleja. Kirjastoissa tavataan ja tutustutaan luontevasti muihin kanssaihmisiin ja kansalaisjärjestöjen toimintaan. Lähikirjastoissa opitaan kirjaston käyttäjiksi.

Helsingin kaupunginkirjaston teettämän tutkimuksen mukaan uudet sähköiset aineistot; E- kirjat, lehdet ja elokuvat ja internet kiinnostavat entistä enemmän. Digitaalisessa muodossa julkaistavat teokset eivät tutkimuksen mukaan vähennä kirjastojen perinteisten palvelujen kysyntää, vaan lisäävät kokonaiskysyntää.

Kehitys liikkeelle lähikirjastoista

Kulttuuri- ja kirjastolautakuntakunnan juuri hyväksymässä kaupunginkirjaston taloussuunnitelmassa sanotaan selkeästi, että Helsingin kirjastoverkko pysyy ennallaan ja että keskustakirjastosta saadaan merkittävä sateenvarjo kirjastojen yleiselle kehittämiselle. Kirjastojen kehittämistyötä aletaan tehdä saman tien ja mikä tärkeintä kehittämistyö aloitetaan lähikirjastoista.

SKP:n esityksestä lisää rahaa kirjastolle

Kirjastot uudistuvat, avautuvat paremmin kansalaisyhteiskunnan käyttöön ja kirjastotyön painopiste siirtyy sisältöjen avaamisen ja pedagogisen toiminnan suuntaan.  Kehitys vaatii henkilökunnan jatkuvaa kouluttautumista mutta myös uutta resursointia kirjaston henkilöstömenoihin.

Kaupunginhallituksen ja kaupungin johtajan budjettiraamit olisivat asettaneet kirjaston kehittämistyön ja keskustakirjastohankkeen vastakkaisiksi hankkeiksi. Kulttuuri- ja kirjastolautakunta päätti kuitenkin ylittää kaupunginhallituksen ja Jussi Pajusen esittämän raamin.

Alleviivaten tilanteen vakavuutta ja kirjaston merkitystä lautakunta hyväksyi SKP:n ja Helsinki listojen ehdotuksesta budjettiesitykseen lisää rahaa. Sitä päätettiin esittää henkilömenoihin ja aineistohankintoihin, jotta voidaan vastata yleisen kustannustason nousuun ja kirjastoalan uusiin haasteisiin.

SKP:n aloitteesta lisää rahaa KULKEN käyttömenoihin ja vapaan kentän avustuksiin

Helsingin kaupungin Kulttuurikeskus ei ole kuuteen vuoteen saanut lisävakansseja. Nyt uuden lautakunnan aikana on näköpiirissä positiivinen muutos.  Lautakunta hyväksyi budjettikokouksessaan 500 000 raamiylityksen käytettäväksi käyttömenoihin ja 300 000 ylityksen käytettäväksi avustuksiin. Käyttömenojen lisäys tarkoittaa yhtä uutta vakanssia ja perustukea KULKEN  talojen omiin tuotantoihin Esitin 500 000 lisäksi toista raamiylitystä henkilöstömenoihin 200  000  mutta se ei saanut kannatusta.

Kulttuuripalvelujen tehtäväkenttä laajenee, kasvaa ja kehittyy koko ajan kasvavan kaupungin mukana. On väärin että vakiintuneita töitä joudutaan teettämään määräaikaisilla työsopimuksilla tai esimerkiksi siviilipalvelusmiehillä. Siksi esittämäni lisärahoitus henkilöstömenoihin olisi ollut paikallaan. Lisäksi esitin kohtaan muut menot budjetoitavaksi projektiluonteisesti 300 000 josta 200 000 asukaslähtöiseen ja vähemmistöjen kulttuuriseen toimintaa ja 100 000 taiteilijoiden työllistämiseen. En saanut näihin kannatusta.

Ihan toisenlaista kulttuuripolitiikkaa

Pidän erittäin merkittävänä lautakunnan asennetta ja budjettikokouksen päätöksiä. Suunta on oikea vaikka taitelijoiden kurja tilanne ja koko kulttuuriväen resurssien puute vaatii vieläkin radikaalimpia muutoksia ja koko kulttuuri- ja kirjastolautakunta suurempaa kokonaisbudjettia suhteessa kaupungin kokonaismenoista.

Kaupunginjohtaja Pajusen raamit on kerrassaan pakko ylittää. Pajusen raamit ja leikkauspolitiikka ajaisi helsinkiläisen kulttuuripolitiikan tilanteen jossa kirjastosektorilla se merkitsisi keskustakirjasto-hankkeen ja lähikirjastojen konfliktia ja KULKEN kentällä se saisi virkamiehet valmistelemaan jonkun paikallisen kulttuurikeskuksen alasajamista.