Helsingin lähikirjastopalvelut turvattava!JP Väisänen
Helsingin Kiinteistöviraston tilakeskus on pyytänyt kulttuuri- ja kirjastolautakunnalta talonrakennushankkeiden rakentamisohjelma-luonnokseen 2014 – 2018 ”priorisointilistaa” eli käytännössä listaa siitä, mistä karsitaan.

Leikkauslistat sopivat huonosti kirjastoista käytävään hypetykseen ja kehittämiskeskusteluun. Köyhyys ja rahanpuute istuu kuitenkin syvällä monta sataa miljoonaa ylijäämää tuottavan kaupungin talouskeskusteluissa. Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen tilojen neliöiden ja henkilöstön määrän jäädyttämisen nollalinja, joka on parhaillaan kaupunginhallituksen käsittelyssä uhkaa jo kulttuuri- ja kirjastolautakunnan tiistain kokouksen kautta kirjastojen lähipalvelujen turvaamista.

Lautakunnalta toivotaan investointiraamin osalta nykytasoon 20 % leikkauksia ja siksi lautakuntaa kehotetaankin tekemään kirjastojen priorisointilista. Tämä tarkoittaa leikkauslistaa. Vastustan priorisointilistaa ja esitän sillä kohtaa todettavaksi, että kirjastohankkeista aiempien suunnitelmien pohjalta laadittu lista on sellaisenaan välttämätön ja syytä toteuttaa uudishankkeet mukaan lukien.
Priorisointilistan kärkeen ehdotetaan keskustakirjastohanketta. Listan lopussa ovat uudet kirjastot Jätkäsaareen ja Herttoniemen metrokirjasto. Välimaastossa tarpeestaan huutavat Maunula, Mellunmäki, Paloheinä, Jakomäki, Malminkartano, Kallio ja Vallila.

Tarpeet ja suunnitelmat ovat toisistaan paljonkin poikkeavia. On vähemmän koko toimintaa uhkaavaa jos vain kattoa pitää kunnostaa historiallisen arvokkaassa talossa kuten Kalliossa. Mellunkylässä Mellunmäen ja Vesalan alueella, jossa asuu sentään 10 000 helsinkiläistä, ovat koko kirjastopalvelut nykyään pelkästään renkailla.
Keskustelu kirjastotoimen priorisoinnista on nyt päälaellaan. Tarvitsemme keskustakirjaston. Mutta ennen kuin keskustakirjasto voidaan vuonna 2017 ottaa käyttöön, pitää huolehtia vastuullisesti myös siitä, että kirjastopalvelut ovat saavutettavissa jatkossakin ennen kaikkea lähipalveluina. Minun prioriteettilistani kärjessä ovat paikalliset lähikirjastopalvelut; kirjaston peruspalvelut, osaava henkilökunta ja hyvä, laaja lainattava aineisto, kirjastot ihmisten ja kulttuurin kohtaamispaikkoina. .