Kylätila Helsingissä pelastettava bisnespäätösten rattaista

JP Väisänen (SKP- kulttuuri - ja kirjastolautakunta)

Kumpula-Toukolan kyläyhdistyksen asukastila tarkoittaa reilusti asukaslähtöistä toimintaa ihmisten kotinurkilla Helsingin Toukolassa ja Kumpulassa. Maksuttomia tilaisuuksia on asukastilassa järjestetty kuin pienessä kulttuurikeskuksessa. Asukkaiden oman kulttuurin keskus kaupunkilaisittain oudolta kuulostava KYLÄTILA onkin.

Kyläyhdistyksessä on voimaa ja innovatiivisuutta riittänyt. Toimintakertomus puhuu vahvasti Kumpulan puolesta. Paikallisten järjestöaktiivien kauhuksi kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakunta ei viimeksi myöntänytkään toimintaa aikaisempien vuosien tapaan odotettua summaa. Lautakunta jätti vuokrien verran avustusta maksamatta.

Uusi lautakunta 

12.2. on minulle ensimmäinen kokous kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa. En voi tietää miten tärkeänä muut lautakunnan jäsenet pitävät osallistumisen kulttuuria. Minulle kulttuuri on paljon enemmän kuin eliitin kymppikerroksen bileet tai vaikea käsitetaide - sitä johon itse olen saanut koulutuksen. Olen käsitetaiteilija ja teen performannssia.

Toivon, että lautakunnassa sen eri puolueiden mandaateilla vaikuttavien jäsenten kulttuurikäsitys olisi laaja ja että Kumpula-Toukolan kaltaiset tarpeet voitaisi turvata jatkossakin. 

Helsinki laajenee ja kasvaa koko ajan. Myös maahanmuuttajien osuus ja tarve omille matalan kynnyksen kulttuuritiloille kasvaa. Tässä vallitsevassa tilanteessa pitäisi olla selvää, että suuntana olisi osallistuvan kulttuurin ja asukastilabudjettien kasvattaminen ja myös erilaisten vähemmistöjen oikeuden omaan kulttuuriin turvaaminen.

Nyt kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa on ihan paikallaan arvioida uudestaan mikä merkitys Kumpulan kaltaisella oman tekemisen kulttuurikeskuksella on. Olisi kerrassaan väärä viesti asukkaille jos lautakunta ylimielisesti viittaisi hakemaan rahoitusta sponsoreilta, korottamaan kurssimaksuja tai laittamaan maksuttomat esitykset maksullisiksi. 

Kyläyhdistys vuokraa tilaa kaupungilta. Olisi silkkaa kiusaa jos arvokasta kulttuuripalvelua tuottava kumpulan-kolmas-sektori joutuisi rajoittamaan omia asukastapahtumia uuden vuokratuoton pakosta ja uuden ideoimisen sijaan joutuisi vielä kaupallisten rattaiden riesaksi. Tästä kärsisi erityisesti kulttuurin saavutettavuus.

Enemmän hyviä päätöksiä kulttuurille 

Tässäkohtaa olisi viisasta soveltaa myös kaupungin kulttuuristrategian mahdollistamaa poikkeusmenettelyä tilavuokrien suhteen. Kaikkien kulttuurin tilaneliöiden ei tule samaan tapaan kuin liikelaitosten neliöiden tuottaa voittoa. 

Kannatan  asukaslähtöisen kulttuurin erilaisten muotojen vahvistamista ja kannatan siksi myös Kumpula-Toukola kyläyhdistyksen esitystä oikaista aikaisempi huono päätös ja tehdä uusi asukkaille ja laajemminkin helsinkiläiselle kulttuurille parempi ja hyvä päätös.

Kommenttini12.2. lautakunnan kokouksen jälkeen: "Kumpula-Toukola kyläyhdistyksen esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Oli hienoa olla mukana tekemässä päätöstä jolla kaupunki osoitti tukevansa osallistuvaa ja asukaslähtöistä kulttuuria!