Tulta kokoomuksen kulttuuripoliittisille munille!

Kulttuuria ja urheilua ei tarvitse asettaa vastakkain - rkkaalla Helsingillä on rahaa molempiin

Täällä kotikaupungissa Helsingissä on paljon erilaisia porukoita ja onneksi sitä kautta myös monenlaista kulttuuria. Vaan missä se radikaali kulttuuriraha edelleen piilottelee? Rahaahan kaupungilla on viime tilinpäätöksessäkin 280 miljoonaa ylijäämäksi asti.  
Nyt on vähemmistöjen vuoro!
Nyt on aika ja paikka muuttaa nykymenoa ja aloittaa ihan uusi aika Helsingin kulttuuripolitiikassa. Nyt on vähemmistöjen vuoro!  Kokonaisen maailman kokoisen kaupungin rakentamiseen on nyt mahdollisuus. 
Helsingin erilaisilla vähemmistöporukoilla on kaikki oikeus ottaa aktiivista ja näkyvää paikkaa kaupungin rakenteessa ja sykkeessä. 

Kulttuuripolitiikka on vallattava nyt ihan uusille helsinkiläisille voimille. Jo riittää kaupallisen kulttuurin ja konservatiivisen kaupungin puolesta pönöttäminen. '

Eduskuntapuolueiden edustajat ovat jo selvästi väsyneitä tehtäviinsä ja leipääntyneitä itsekin omaan ahdistavaan kulttuurinkonseptiinsa. 
Haloo Helsinki! Miksi meillä ei vieläkään ole romani- tai mustalaiskulttuurin keskusta. Mikä kaupunginosa haluaa citysaamelaisten wow-kotakulttuurikeskuksen? Miksi SETALLA on rahaa vain byrokraattien toimistoon eikä sateenkaarikansan kulttuurikeskuksesta ole tietoakaan? 
Vanhat konservatiivit vaihtoon!
Kulttuuripolitiikkaa tehneet vanhat konkarit ovat jo tottuneet siihen, että kokoomus sanoo kerran vuodessa seuraavaksi ensi perjantaina kaupunginjohtaja Jussi Pajusen suulla että ei ole rahaa yhtään mihinkään yhteisesti järjestettävään, että on kulttuuristrategian mukaista luoda kaupungin rakenteiden ja talouden ulkopuolisia toimia, ulkoistaa ja yksityistää. 
En suostu yhtään ymmärtämään miksi nämä vanhat kulttuuripäättäjät eivät ole  nousseen kulttuurimäärärahojen nostamiseksi barrikadeille. Onneksi kuntavaaleissa voidaan vaihtaa kelvottomat ihan uusiin voimiin. 

On uusien voimien aika! 

Kapitalisteilla markkinavoimien kulttuuriagenteille on tehtävä vastaesityksiä ja kaiken kulttuurin kaupallistamisen ja yksityistämisen on yksinkertaisesti lopetettava. Täydeltä piipulta nyt tulta kokoomuksen talouspolitiikan munille!
Sopubudjetilla ja kaikkien eduskuntapuolueiden hampaattomilla vaalilupauksilla ei Helsingin kulttuuria muuteta kuin designpaperin verran juuri sopivasti vaaleihin. 
Kulttuurimuutoksen varoitus!
Helsinkiin pitää valita nyt uusia radikaalia voimia kulttuurilautakuntaan tekemään ihan uudenlaisia esityksiä ja päätöksiä kulttuuribudjetin suhteen. 
Kulttuuribyrokraateille ja kulttuuri virkamiehille  on syytä antaa kulttuuripoliittinen varoitus. Saksien ja leikkausten sijaan köyhyyteen ja ikuiseen alamaisuuteen kyllästyneet taiteilijat, maailman kansalaiset ja suuri monikulttuurinen porukka  haluaa Helsinkiin  muutoksen. Erilaiset uussuomalaiset ja uushelsinkiläiset porukat ansaitsevat parempaa ja osallistavampaa kulttuuripolitiikkaa.
Tuplataan kulttuuribudjetit kuten Guggenheim-keskusteluissa esitettiin. Tehdään kansainvälisen kulttuuribisneksen sijaan Helsinkiin  "Todellisen taiteen museo" Annetaan taiteilijoille 20-vuodeksi työ/varastotila, jonka julkiseen osaan taiteilija  puolestaan antaa omalla rytmillään ja valinnallaan taidetta helsinkiläisten koettavaksi. 

Annetaan Chek-point Helsingin taiteilijoiden toteuttaa hankkeensa. Etsitään rahat siihen vaikka hedelmäpelien ja veikkauksen säästöistä!
Kulttuuri kuuluu kaikille
Kulttuuri ei tarkoita pelkästään kymppikerroksen bileitä, pelkkää oopperaa ja vaikeasti ymmärrettävää käsitetaidetta. Resurssit  laajemmalle kulttuurikäsitteelle jakautuvat Helsingissä epätasaisesti. 

Kulttuuribudjetista on riitettävä rahaa erilaisten vähemmistöjen tarpeeseen tehdä omia tapahtumia, julkaista omia lehtiä ja jättää omaa jälkeä yhteiseen kaupunkiin. 
Helsingin keskustaan on rakennettu ja suunnitellaan edelleen suuria kulttuuritaloja. Kaikki eivät voi tai haluakaan asua Helsingin keskustassa. Väitän, että jokainen meistä kaipaa kosketusta kanssaihmisiin ja kulttuurin asuipa missä tahansa. 

Erilaisia alueellisia kulttuuripalveluja uhkaa nyt kokoomuksen bisnesideologian mukainen supistuminen ja kaupallistuminen. Kaikkea kulttuuria ei saa keskittää Helsingin keskustaan. Helsinkiä on sen kaikilla reunoilla ja lähiöissä. Helsingin kaupunkikulttuurin reunat on pidettävä elävinä ja kunnossa!
Guggenheim-museoon jota SKP ja Helsinki-listat ensimmäisenä ryhmänä vastusti, oltiin kaupungin johdossa valmiita käyttämään satoja miljoonia samaan aikaan kun kaupungin omia palveluja karsitaan. Tämä osoitti miten epädemokraattista nykyisen poliittisen eliitin toimet ovat. Tämä on muutettava ja valtaa kerta kaikkiaan on jaettava. Kaupunginosa valtuustoja perustettava!
Loppu julkisen tilan kaupallistamiselle!
Kokoomuksen johdolla helsinkiläisten vapaassa käytössä olevaa julkista tilaa on muutettu koko ajan maksulliseksi ja kaupalliseksi. Porvaripönötys ja  rahalla sisään politiikka  saa  jo riittää ja Helsinki on vallattava takaisin helsinkiläisille!
SKP:n kulttuuriporukoissa ja kuntavaaliohjelmassa olemme linjanneet seuraavaa;
  • Keskustakirjaston rakentaminen ei saa merkitä lähikirjastojen ja niiden toimintaresurssien heikentämistä. Kirjastomäärärahoja on lisättävä.
  • Asukaslähtöiseen kulttuuriin ja vaihtoehtoiseen kulttuuritoiminnan tukea on lisättävä. Koulujen ja muiden kaupungin tilojen vuokria alentamalla on edistettävä niiden laajempaa käyttöä mm. asukastapahtumiin, harrastustoimintaa ja taiteilijoiden työtiloina.
  • Helsingin Taidemuseon, Kaupunginteatterin ja muiden taidelaitosten toimintaa on kehitettävä yhteistyössä taiteilijoiden ja kaupunkilaisten kanssa.
  • Maahanmuuttajien kieliopintojen kehittämiseen on ohjattava lisää resursseja.