Maksuttoman joukkoliikenteen puolesta!Reilun ja turvallisen kotikaupungin - HELSINGIN - lähipalvelujen ja kulttuurin puolesta!
Pyörätie Hämeentielle! 

Katsokaa missä nuori nainen joutuu pyöränsä kanssa seikkailemaan autojen keskellä. Kuvattu eilen 16.9.2012

Miksi kaistoilla on niin paljon yksityisautoja? 

Mielestäni Helsingissä on siirryttävä alkavalla valtuuskaudella asteittain maksuttomaan joukkoliikenteeseen. 

Se voidaan rahoittaa lisäämällä tariffitukea, karsimalla yksityisautoilun tarpeisiin suunniteltuja tunnelihankkeita ja ottamalla käyttöön ruuhkamaksut. Lähipalveluja kehittämällä voidaan myös vähentää liikennetarvetta.

Joukkoliikenteen vuoroja ja linjoja on lisättävä. Metron automatisoinnilla ei saa heikentää palveluja.

Bussiliikenteen kilpailuttamisesta on luovuttava sitä mukaan kuin sopimuskaudet päättyvät ja kaupungin omaa bussikalustoa on lisättävä. Kunnallista bussiyhtiötä ei pidä myydä.

VR:n lähiliikennettä ei pidä kilpailuttaa. Pisararadalle on haettava linjaus, joka säilyttää Alppipuiston.