Kurjistamista ja Leikkauspolitiikkaa vastaan


Suomen kommunistinen puolue on merkitty uudelleen puoluerekisteriin.
Nyt Suomessa on puoluerekisterissä selkeä vasemmistolainen vaihtoehto EU:n ja hallituksen toteuttamalle kurjistamiselle ja rahaeliitin eurokomennolle.


Kun katsotaan nykyiseen poliittiseen horisonttiin niin on selvää, että SKP tarvitaan tuomaan politiikkaan vasemmistolainen oppositio ja vaihtoehto eriarvoisuutta lisäävälle hallituspolitiikalle. Me uudelleen rekisteröidyt kommunistit haluamme toimia yhdessä kaikkien niiden kanssa, jotka eivät aio alistua nykyiseen sietämättömään tilanteeseen, rahavaltaan ja pankkipelureiden laskujen maksattamiseen työntekijöiden ja vähävaraisten kustannuksella.

Viidakon lakeja vastaan osallistuvan demokratian puolesta

Ensi vuoden SKP aloittaa kokoamalla katu- ja torikyselyllä ihmisten ehdotuksia siitä, mitä kunnissa ja Suomessa pitäisi muuttaa. SKP:n johtotähtenä on politiikka, jota tehdään vuorovaikutussuhteessa demokraattisten ja edistyksellisten tahojen kanssa - ei yksin, ei ylhäältä eikä nykyhallituksen kaltaisella demokratia-ajatuksella, jossa viidakon tapaan vahemmat alkavat päättää pienempien ja heikoimpien puolesta. Kokoomus, kriisi ja vakuusrahastokeskustelu on tämän selvästi osoittanut.

Eurooppaa ja monia muita maita heiluttelevat finanssikriisit osoittavat, miten tuhoisa järjestelmä kapitalismi on. Siksi tarvitaan puolue, joka vastustaa kapitalismia ja pyrkii oikeudenmukaisempaan järjestelmään, nykyaikaiseen sosialismiin.

Kansainvälinen taistelu

SKP tuo suomalaiseen politiikkaan myös yhteyden kansainvälisen työväenliikkeen taisteluun ihmisten vapauttamiseksi riistosta, pääoman vallasta sekä sotien, nälän ja ympäristökatastrofien uhkista.