Nostalginen sukupuolisuuden tähti HelsingissäSinisilmäsoulin androgyyni Boy George nousi tähtiin 80-luvulla. Näytttelijä ja tv-persoonallisuus Joan Rivers sanoi, että Englanti ei tarvinnutkaan enää mitään muuta lisää kuin yhden huonosti pukeutuvan ”queen:in. Eikö Boy Georgesta sitten ollutkaan muuhun?

Boy George esiintyi eilen Helsingissä. Meidän kulmilla ei juuri enää androgyniaa kummastella.

Suomen Perustuslaki ei kuitenkaan huomio tarpeeksi sukupuolen käsitettä. Miksi meidän perustuslaki ei kata sukupuolen moninaisuutta? Pitääkö Boy George pyytää seruaavaan lain käsittelyyn alustamaan vaikka legenraarisella biisillään ”Do You really want to hurt me”?

Seksuaalinen suuntautuminen tulee lisätä perustuslain yhdenvertaisuuspykälään sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan ja vammaisuuden rinnalle.

Yhdenvertaisuuslaista esitys tällä vaalikaudella

Tuntuu siltä, että yhdenvertaisuuslain muuttaminen etenee tarkoituksenmukaisen hitaasti. Koko hanketta valmisteltiin ensi vaiheessa oikeusministeriön 25.1.2007 asettamassa yhdenvertaisuustoimikunnassa sekä sitä avustaneissa jaostoissa. Toimikunta sai sitten työnsä valmiiksi joulukuussa 2009. Uudistuksen valmistelun sanotaan jatkuvan oikeusministeriössä.

Vähemmistöjen oikeuksia on parannettava ja perustuslakia on syyä uudistaa, jotta se täyttäisi nykyistä paremmin perustuslain 6 §:n sisältämän yhdenmukaisen ja laaja-alaisen syrjintäkiellon asettamat vaatimukset.

Kataisen hallituksen ohjelman 22.6.2011 mukaan hallitus valmistelee yhteistyössä työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen kanssa eduskunnalle annettavaksi ehdotuksen uudeksi yhdenvertaisuuslainsäädännöksi.

Seta on tehnyt ansiokkaan lausunnon (http://www.seta.fi/index.php?k=17368) yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskevan toimikunnan mietinnöstä.

Hallituksen ohjelman mukaan työ- ja elinkeinoministeriö selvittelee ja valmistelee yhdenvertaisuutta ja työelämän sääntelyä koskevat muutokset.Hallituksen esitys on luvattu antaa menossa olevalla vaalikaudella 2011-2014.

Taidetta ja politiikkaa

Boy Gergen kaltaisella homoikonillakin on oma tärkeä merkitys vähemmistöjen oikeuksien esille nostamisessa. Uusromanttisen musiikkisuunnan autenttinen ääni BG on puhunut myös kolmannen maailman puolesta ja osallistunut useasti erilaisiin hyväntekeväisyys tapahtumiin ja konsertteihin. Minä näen tähdessä myös poliittisen vaikuttajan ja uskon perinteisen politiikan tekemisen lisäksi myös taiteen vaikuttavaan voimaan.