Suomi rakentaa rauhaa kouluttamalla sotilaita Afganistanissa


Sotilaalliset toimet tuloksettomia turvallisemman toimintaympäristön rakentamisessa

Vuonna 2001 alkanut Afganistanin miehitys on vaatinut jo 1645 yhdysvaltalaisen sotilaan kuoleman.13609 jenkkisotilasta on haavoittunut kymmenen vuotta kestäneen sodan aikana.

Suomi mukana kriisinhallinnassa

Suomi osallistuu kansainväliseen kriisinhallintaan EU-, YK-, ja Nato-operaatioissa.Suomi ei ole mukana Afganistanin miehityksessä eikä Afganistanin sodassa.

Virallinen Suomi osallistuu Nato-johtoisiin kriisinhallintaoperaatioihin Kosovossa ja Afganistanissa. Kosovossa KFOR-joukkojen ensisijaisena tehtävänä on maan tilanteen vakauttaminen. Afganistanissa ISAF-joukkojen tehtävänä on avustaa maan hallintoa vakauden ja turvallisuuden luomisessa.

Afganistanissa vuoden 2014 jälkeenkin

ISAF (International Security Assistance Force) -operaatio Afganistanissa siirtyi Naton johtoon vuonna 2003 (YK:n päätöslauselmat 1386, 1413 ja 1444).

Operaation tehtävänä on tukea Afganistanin viranomaisia turvallisen toimintaympäristön luomisessa avustus- ja jälleenrakennustoiminnalle sekä turvallisuussektorin (armeijan ja poliisivoimien) kehittämisessä.

Operaation tavoitteena on turvallisuusvastuun asteittainen siirto paikallisille viranomaisille vuoden 2014 loppuun mennessä. Kansainvälisiä joukkoja mahdollisesti kuitenkin tarvitaan Afganistanissa tämän jälkeenkin, erityisesti koulutustehtävissä.

Suomi rakentaa rauhaa kouluttamalla sotilaita

Suomi osallistuu ISAFiin tällä hetkellä noin 195 sotilaalla. Suomen joukot on sijoitettu ruotsalaisjohtoiseen Mazar-i-Sharifin jälleenrakennusryhmään.

PRT-toiminnan (Provincial Construction Team) lisäksi Suomi osallistuu myös Afganistanin kansallisarmeijan kouluttamiseen Pohjois-Afganistanissa.
ISAF:in operaatioon osallistuu 48 maata, joista 20 on Naton ulkopuolista osanottajamaata. ISAFin kokonaisvahvuus on tällä hetkellä yli 130 000 sotilasta.

(Lähde IP ja Suomen ulkoministeriö)