Kenkää rahaeliitille
Suurpääoma ja bisnespoliitikot pyörittävät kyseenalaista ja kovaa kilpailua, jossa tavallisen ihmisen toimeentulo, perusturva, terveys ja ihmisoikeudet on yksinkertaisesti heitetty nurkkaan.


Valtion taloudellisen tutkimuslaitoksen selvityksenkin mukaan köyhyys on lisääntynyt. Jyväskylän yliopiston tutkijan mukaan mitä sorretummiksi osa väestöstä itsensä tuntee, sitä enemmän se alkaa tuntea kiukkua ja aggressiivisuutta. Monen mitta on tullut täyteen ja jäljet johtavat porvari politiikkaan.


Valtioyritysten johtajat vaativat tavallista kansaa pitempiin työuriin ja jäävät itse samaan aikaan ennenaikaisille huippueläkkeille. Pörssiyhtiöt jakavat nyt ennätysosinkoja. Yritysten yhteiskuntavastuusta on tullut pelkkää brändäyspuhetta.

Porvarihallitus ei tee mitään vaikka nuorisotyöttömyys on huipussaan. Bisnespoliitikot eivät nähneet tarpeelliseksi budjetoida rahaa työllisyyden hoitoon, mutta aseisiin on löytynyt ennätyssuuret 854 miljoonaa euroa.

Kuntasektorin naisvaltaisille aloille, peruspalveluille vihreän oikeistohallituksen politiikka tarkoittaa irtisanomisia hoiva-aloilla ja peruspalveluverkoston alasajoa.

Porvaripolitiikka on leikkauslistojen ja bisneksen politiikkaa. Porvaripolitiikka on rahaeliitin juoksupoikapolitiikkaa. Porvaripolitiikka on ahneuden ja pelkän voiton tavoittelun politiikkaa.

Eduskuntavaaleissa on nyt kysymys siitä uusitaanko nyt kaiken kilpailuttamisen ja leikkauslistojen politiikan valtakirjat ja toimiluvat. Näissä vaaleissa äänestetään siitä jyrääkö bisnes kansalaisten perusturvan vai valitaanko leikkauslistojen tilalle uusi asioiden tärkeysjärjestys.

Nyt vaaliuurnilla annetaan lähtöpassit ahneudelle ja voiton tavoittelulle.

SKP irtisanoo kaikki porvaripoliitikkojen luvat ja antaa kenkää rahaeliitin politiikalle.