Rakennustyömaasta ja poliittisista työvälineistäKöyhien, turvattomien ja syrjäytettyjen yhteinen vihollinen ei ole maahanmuuttaja, alkoholisti tai narkomaani vaan itsekeskeinen omaa etua tavoitteleva kapitalisti.
Suomen kommunistinen puolue esittää, että varmistetaan 900 euron perusturva kuukaudessa verottomana jokaiselle täysi-ikäiselle niissä elämäntilanteissa, joissa hänellä ei ole mahdollisuutta osallistua työelämään tai saada muuten toimeentuloaan työttömyyden, pätkätöiden, opiskelun, vanhuuden, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Puoluetyössä on kehitettävä aloiteellisuutta ja autettava piirejä ja yksittäisiä tovereita tarttumaan politiikan tekemiseen. Puolue ei tarjoa tyhjää pöytää vaan vahvan työpöydän jolla on paremman yhteiskunnan raksalle radikaaleja työvälineitä saastuneen kapitalistisen maan siirtoon ja oikeistolaisen ilmastonlämpenemisen pysäyttämiseen.
Reilu peli

Osallistuva demokratia niin yhteiskunnassa kuin puolueessa on ainoa vahva kivijalka jolle reilua puoluetta ja reilua yhteiskuntaa voidaan rakentaa. Puolueen vahvuus on sen osallistuvat ja aloitteelliset toverit. Puolueessa on saatava aikaan enemmän sisäistä keskustelua poliittisista kysymyksistä. Paneelikeskustelut joissa me kommunistit argumentoimme eri perspektiivistä vahvistavat luokkakantaista tiedostamista ja luovat lisätyökaluja oikeistoprobagandan vastaisessa taistelussa.
Enemmistön lupa nauttia.

Kulttuuri ei tarkoita yläkerran bileitä niin kuin nykyisen hallituksen kulttuuripoliittinen selonteko väittää. Vähemmistöillä on oikeus omaan kulttuuriin ja enemmistöllä on lupa nauttia siitä.Yhteiskunta jossa rakennetaan kouluja ja kulttuuria rakentaa myös solidaarisuutta maailman kansojen välille. Sivistynyt politiikka rakentaa sotilasliittoutumattomia rakenteita, joissa ihmiset tuntevat olevansa aktiivinen vaikuttava osa suurempia järjestelmiä.

Maahanmuuttajien asema työelämässä ja perusturvallisuus yhteikunnassa on luokkatietoisen kommunistin ykkösasia siinä missä ikänsä Suomessa asuneen oikeus työhön ja toimeentuloon. Maahanmuuttajien osallistumista poliittisten asioiden päätäntäprosesseihin on vahvistettava koska muuten ajatus siitä että ihmisten on voitava osallistua omia asioita koskevaan päätöksentekoon ei toteudu. Nykyiset oikeistolaiset ja kapitalistiset rahalla ostettavat suvaitsevaisuudet ja ilmapiirit sekä koko poliittinen valtarakennelma vähät välittää kansalaisten osallisuudesta. Vain talous, kauppa ja pääomien vapaa liikkuvuus ovat esityslistoilla. Siksi on esitettävä vaihtoehtoja. Siksi valtaa on jaettava. Kaupunginosa valtuustoja ja asukaskuulemisia on lisättävä. Päätöksenteko on saatettava läpinäkyväksi.
Luottamus saa antamaan enemmän

Puoluetyössä "kukaan kommunisti ei saa myöskään joutua tai ajaa itseään tilanteseen, että joutuu vastaamaan kaikesta yksin. Tehtäviä on uskallettava antaa kokemattomienkin toverien käsiin. Työtä on jaettava. Joskus oppii vain epäonnistumisen kautta ja virheistä. On pyrittävä siihen, että toimitaan iskuryhmissä ja tiedostavissa kollektiiveissä. Joukkoliikkeet tarvitsevat toki edelleen yksittäisiä henkilöitä, jotka ovat aloitteellisempia kuin toiset. Jotkut meisät ovat synnynäisiä johtajia. Johtajan kriteerit tosin vaihtelevat eri aikoina. Väitän, että nyt tarvitsemme johtajaa joka uskoo ihmisten voimaan ja luovuuteen. Jotku meistä luovat helpommin tilanteita, joissa saa "avattua suunsa". Suotuistan ilmapiirin luominen poliittiselle toiminnalle vaatii yhteyttä ihmisiin, joka perustuu arvostukeselle, luotottamukselle ja jonkun uuden henkilökohtaisen tekijän mukaan tulon mahdollisuudelle - olisihan turhaa pyytää taloa arkkitehdiltä jos haluaisi vain seinät.

Puole vahvistuu ja kasvaa vain edellä kuvaillun "lisätilauksen" ja luottamuksellisen yhteistyön kautta. Sosiaaliset taidot ja hyvä itsetunto ovat myös merkittäviä tekijöitä puoluetyössä. Puoluetyötä on kaikki ihmimillinen toiminta ja kanssakäynti ihmisten kanssa. Kommunistiselle puolueelle mikään ihnimillinen ei ole vierasta. Nyt on esitettävä avoin kutsu uusille ihmisille ikään ja sukupuoleen katsomatta. On pyydettävä uusia ihmisä muakaan uuden sivistyneen politiikan tekemiseen ja viemään yhteiskunnallista vaikuttamista ja puoluetta eteenpäin. Olemalla avoin kutsu yhteistyöhön ja vaikuttamiseen voimme löytää uusia radikaaleja avauksia vaaatimukseemme kehittää luokkatietoista ajattlua ja politiikkaa