Eurooppalainen vasemmisto nousee kaduilta ja innostuu Latinalaisesta AmerikastaKysymys Latinalaisen Amerikan ja Euroopan yhteistyöstä kokosi 37 maan vasemmistopuolueet ja erilaisia kansalaisjärjestöjä ja toimintaryhmiä 29.1.–31.1. Pariisiin. Ranskan kommunistinen puolueen aloitteesta järjestetty seminaari asetti päämääräksi uusien konkreettisten aloitteiden löytämisen ja aikaisempaa laajemman vasemmistolaisen keskustelun aloittamisen. Eurooppalainen vasemmisto haluaa nyt kipeästi ymmärtää miten vasemmiston uusi nousu olisi mahdollista ja siksi keskustelu Latinalaisen Amerikan vasemmistopuolueiden kanssa on innostavaa.

Espanjan Yhtyneen vasemmiston Willy Meyer nosti esille EU:n ja Latinalaisen Amerikan välisen kauppapolitiikan yhtenä koko vasemmistoa yhdistävänä taistelun kohteena. EU:n konservatiivit ja Latinalasisen Amerikan suuryhtiöiden etuja puolustavat kapitalistit pyrkivät yhteisrintamalla purkamaan olemassa olevia kahdenvälisiä kauppasopimuksia ja näin avaamaan talousalueiden välille markkinoiden ehdoilla tapahtuvaa kehitystä. Vasemmistoa niin Euroopassa kuin Latinalaisessa Amerikassa yhdistää pyrkimys kestävään kehitykseen, ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja työehtojen parantamiseen. Meyer korosti, että tulevaisuuden vasemmiston yhteinen hanke on Latinalaisen Amerikan osoittama tie, jossa luonnonvaroista saatava tuotto käytetään vahvistamaan yhteiskunnan sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja ihmisten hyvinvointia.

Uusien liittolaisten aika

Seminaarin värikkäissä ja optimistisissa puheenvuoroissa nousi esille innostus yhteistyöstä joka nousee pienistä yksittäisistä taisteluista. Näyttää selvältä, että tulevaisuuden vallankumoukset alkavat pienistä taisteluista peruspalvelujen ja ihmisoikeuksien puolesta. Ruotsin Vasemmistopuolueen Francisco Contreras kritisoi Euroopan Unionin ulkosuhteita imperialistisena muiden maiden kaupalliseen alistamiseen pyrkivänä suurvaltapolitiikkana. Linjatessaan vaihtoehtoa EU-strategialle piti Contreras tärkeänä, että poliittiseen päätöksentekoon otetaan entistä enemmän mukaan sosiaaliset liikkeet, ruohonjuuritoimijat ja kansalaisjärjestöjen mielipiteet.

Transform-verkoston Elisabeth Gauthierin mielestä tulevaisuuden vasemmisto ja vaihtoehto syntyvät ihmisten oma-aloitteellisuudesta ja reaktiosta vääryyksiä vastaan. Nyt on etsittävä uusia liittolaisia. Nykyinen taloudellinen kriisi tulee vielä näyttämään entistä pahemmat kasvonsa. Euroalueella tullaan näkemään vielä uusia romahduksia. Pitää kysyä kuka maksaa talouskriisin laskut ja nyt on uskallettava nostaa esille keskustelu pääomien ja työtätekevien ristiriidasta – listaa Gaultier ja saa kannatusta yli puoluerajojen.

Vaihtoehdot esille Madridissa

Toukokuussa Latinalaisen Amerikan Alba- maiden valtionjohto kokoontuu viralliseen keskusteluun Euroopan Unionin kanssa. Eurooppalainen vasemmisto reagoi tapaamiseen ja järjestää Madridissa oman yhteisfoorumin ”Lanzando Alternativas”, joka vapaasti suomennettuna tarkoitta uusien vaihtoehtojen esittämistä. Espanjan kommunistisen puolueen Maite Mola korosti, että kutsu Madridin ”Vaihtoehdot esiin”-tapahtumaan on avoin kaikille tulevaisuuden vasemmistosta kiinnostuneille. Uusia vaihtoehtoja ja osallistumasta vasemmiston laajaan keskusteluun vaativat tapahtuman järjestäjät; Euroopan Vasemmisto, Transform-verkosto, Gue/NL:n Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä ja Vihreän vasemmisto.