Kapitalismin Kriisi patistaa kommunistit konkreettiseen työhönKuvassa Intian Demokraattisten Naisten yhdistyksen Suha Sundararaman
(vasemmalla)ja Intian kansallisen Naisten liiton puheenjohtaja Anne Raja
(oikealla) korostivat tasa-arvon merkitystä puoluetyössä ja halusivat välittää
viestin kaikille puolueille että ne nimittäisivät naisia poliittisesti merkittäviin
tehtäviin ja sitähän me Suomessakin olemme juuri suunnitelleet


Kapitalismi ja talouskriisi puhututtivat viime viikolla (19-22.11.2009)Aasiassa kansainvälisen kommunististen ja työväenpuolueiden kokouksen edustajia. Kapitalismin nähtävissä oleva romahduksen ei kokouksen puheissa sanottu johtavan automaattisesti sosialismiin tai edes yhteiskunnan vasemmistolaistumiseen. Kokouksen puheenvuoroissa nousi useasti esille visio siitä, että Ilman poliittista analyysia ja vastarintaa sekä vaihtoehtoisen yhteiskuntamallin visiota tuloksena voi olla vielä nykyistä kapitalismia tuhoisampi sekasorto ja barbaria. Sosialismi nousi keskeiseksi ratkaisuksi paikalla olleiden 83 edustajan puheissa. Kokonaisvaltaista ratkaisua ja ulospääsyä nykyisestä kriisistä haettiin Intian New Delhissä 57 puolueen voimalla.

Oikeat kommunistit ja Uudet kommunistit


Puheet kriisistä ja siitä ulospääsystä liikkuivat tiukasta Marxilaisesta analyysistä ja puhtaan kommunismin vaatimuksesta koko laajemman vasemmiston yhteistyöhön ja käsitteiden päivittämiseen. Unkarin kommunistisen puolueen edustaja Gyul Thurmer linjasi, että vain ”oikeat kommunistit” voivat voittaa kapitalistisen systeemin eikä kapitalistista systeemiä edustaville reformistisille ja opportunistisille voimille tulisi antaa yhtään myönnytyksiä.

Italian kommunistien ”Rifondazioni ”puolueen edustaja Fabio Amato kertoi puheessaan kunnioittavansa kriisianalyysissa erilaisia toisistaan poikkeavia poliittisia näkemyksiä ja peräänkuulutti kommunistien tarvetta toisenlaiseen näkemykseen.

Suomen SKP:n puheenvuorossa Juha-Pekka Väisänen korosti kansainvälistä yhteistyötä, kansallista kaaderikoulutusta ja poliittisten puheiden toimintaan viemistä keskeisinä työvälineinä etsittäessä poliittista vaihtoehtoa kriisille.”Meille pohjoisille kommunisteille ei ole ollut mikään yllätys että kylmä kapitalistinen systeemi ei ole pystynyt turvaamaan ihmisen perustarpeita” linjataan SKP:n esityksessä ja todetaan lisäksi, että ” pelkillä poliittisilla teoriapuheilla on tietenkin oma merkittävä paikkansa Marxilaisessa keskustelussa ja yliopistossa tapahtuvassa tutkimuksessa, mutta kommunistien poliittisten puheiden on aina myös johdettava puolueaktiivien konkreettiseen toimintaan”.

Tuumasta toimeen eli Kommunistien työlista

Kriisikeskustelujen ja analyysien pohjalta kaikki kokoukseen osallistuneet puolueet hyväksyivät yhteisen toimintasuunnitelman seuraavaksi vuodeksi. Puolueiden oletetaan nyt ryhtyvän konkreettiseen toimintaan Natoa ja sen lisääntynyttä aggressiivisuutta ja jatkuva globaalia levittäytymistä vastaan. Nato edustaa kapitalistisen systeemin väkivaltakoneistoa, jolla imperialistit pyrkivät raivaamaan uutta tilaa kaupallisille markkinoille. Kansainvälisen solidaarisuuden osalta haluttiin huomioitavaksi 29 Marraskuuta kansainvälisenä Palestiinan solidaarisuuspäivänä ja lisäksi Kuuban nk. ”Miami 5” ryhmän vapauttamiseksi toivottiin järjestettävän tilaisuuksia.

Ensi vuonna 2010 tulle kuluneeksi 65 vuotta fasismin nujertamisesta. Kommunistisen liikkeen historian ja fasismin kukistamisen toivottiin näkyvän kommunistien omassa toiminnassa esimerkiksi ensi vuoden teemoina. Kokous kehotti puolueita myös voimistamaan kaikkia niitä kansalaisliikkeitä, jotka puolustavat työläisten oikeuksia. Kansalais- nuoriso ja ammattiyhdistysliikkeitä halutaan tuettavan osallistumalla niiden järjestämään toimintaa sekä lisäksi haluttiin kehottaa kaikki puolueita, että ne alkaisivat painostaa omien maiden hallituksia muuttamaan oikeistolaista politiikkaansa niin että kansalaisten oikeus työhön voidaan saavuttaa.

Seuraava kokous Afrikassa


Kreikan kommunistien (KKE) aloitteesta on vuodesta 98 järjestetty joka vuosi kansainvälinen kommunistien ja työväenpuolueiden kansainvälinen kokous. Tänä vuonna kommunistit kokoontuivat ensimmäisen kerran Aasiassa, Intian New Delhissä.
Vuosi sitten kansainvälinen kokous pidettiin Brasilian Sao Paolossa, jossa todettiin Latinalaisen Amerikan antavan voimaa ja innoitusta kommunistien taistelussa kapitalistista kriisistä toiseen johtavaa systeemiä vastaan. Sitä edeltävä kokous kaksi vuotta sitten pidettiin Valkovenäjän Minskissä jossa Lokakuun 1917 linjaukset todettiin ajankohtaisemmiksi kuin koskaan. Kolme vuotta sitten Portugalin Lissabonissa kokouksen teemana oli imperialismi ja energiakysymykset.
Etelä Afrikan kommunistinen puolue vastaa tulevan vuoden 2010 kokousjärjestelyistä. Kansainvälinen eri puolueista koostuva työryhmä alkaa heti valmistella tulevaa kokousta ja jää nähtäväksi minkä globaalisti merkittävän kysymyksen ympärille kommunistit seuraavaksi kokoontuvat ja mitkä tulokset 11. kokous toimintasuunnitelmallaan tulee saamaan.

Paljon riippuu puolueaktiivien työstä ja oma-aloitteellisuudesta miten kapitalismille ja sen riistoon perustuvalle systeemille osataan ja jaksetaan konkretisoida vaihtoehto niin puheissa kuin ihmisten parissa tapahtuvassa toiminnassa. Kokousten välillä puolueet tekevät yhteistyötä mm. ”SolidNet ” verkon kautta, jonka kotisivuilta voi helposti seurata kansainvälistä poliittista keskustelua, lukea eri puolueiden kannanottoja ja saada tietoa konkreettisia tapahtumia. www.solidnet.org