Vastustan kaikkea ja olen ylpeä siitä!

Elektroniikassa vastus on komponentti, joka vastustaa tasa- ja vaihtovirran kulkua. Tämän rakenneosan sähkövastus mitataan ohmeissa. Yhden ohmin vastus on sellainen, jonka yli syntyy yhden voltin jännitehäviö kun sen läpi kulkee yhden ampeerin virta. Tarkkuus, jolla se osuu määriteltyyn ohmilukuun ilmaistaan toleranssilukuina.

Sivistysvaltiossa sanotaan toimivan täysivaltaisia kansalaisia jotka rakentavat työvälineineikseen yhteiskunnallisia laitoksia. Filosofi Eero Ojasen mukaan sivistys on ”yhtä aikaa tosiasia, asenne ja vaatimus, joka pitää koko kulttuurin ja ihmisyksilön koossa”.

Sivistysvaltion toleranssilukuja mitataan vähemmistöpolitiikalla. Politiikka on mielenkiintoista ja täynnä yhtä sähköä ja toleranssilukuja!

Konservatiivisen okeisto retoriikkaan kuuluu vähätellä vasemmistosta lähtöisin olevat vaatimukset uudistukselle. Oikosulkuun pyrkivällä politiikalla halutaan leimata aloitteellisuus kaiken vastustamiseksi.Musta valkeaksi - sota rauhaksi.

Helsingin kaupunginvaltuustolla oli kevätkauden viimeisessä kokouksessa 17.6. paljon rahaa jaossa. Valtuusto hyväksyi nyt viime vuoden tilinpäätöksen, joka osoittaa 292 miljoonan euron ylijäämää.

Helsinki teki siis voittoa! Jäi rahaa viivan alle! Nyt onkin sitten hyvä leikata, supistaa, ulkoistaa ja yksityistää.

Me kaikkea aina vastustavat esitimme, että kaupunginhallitus valmistelisi talousarvion 2010 ja taloussuunnitelman 2010-2012 yhteyteen aikataulun uusiutuvien energialähteiden osuuden nostamisesta energiatuotannossa 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä – tämä kaatui vastustukseen.

Me kaikkea aina vastustavat esitimme, että kaupunginhallitus ryhtyisi kiireellisiin toimiin, joilla kassavaroista ohjattaisi lisää varoja työllisyyden hoitoon ja erityisesti nuorten työllistämiseen –

tämä kaatui vastustukseen.

Me kaikkea aina vastustavat esitimme, että kaupunginhallitus muuttaisi 14.2.2000 annetun ohjeen terveydenhuollon potilasmaksuista siten, että maksujen korotuksista tulisi päättää terveyslautakunnassa, kaupunginhallituksessa tai valtuustossa – tämä kaatui vastustukseen.

Me kaikkea aina vastustavat esitimme, että kaupunki parantaisi tiedottamista vanhuksille ja heidän omaisilleen niistä palveluista, joihin vanhuksilla on oikeus – tämä kaatui vastustukseen.

Me kaikkea aina vastustavat esitimme, että lapsiperheiden varhaisen tuen ja kotipalvelujen resurssien turvaamiseen ohjataan lisää varoja tämän vuoden budjetissa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen varatusta määrärahasta – tämä kaatui vastustukseen.

Me kaikkea vastustavat kommunistit olimme jälleen aloitteellisia. SKP:n ja Helsinki-litojen ryhmä esitti, että ylijäämästä ohjattaisiin lisää rahaa palveluihin ja työllistämiseen. Muut valtuutetut eli demarit, vasemmistoliitto, vihreät, keskusta ja kokoomus hyväksyivät tilinpäätöksen sellaisenaan. Kuka nyt vastusti ja mitä?
18.6.2009 10.35 | Juha-Pekka Väisänen | Yleinen